Hoeveel procent van de bevolking heeft een depressie?

Hoeveel procent van de bevolking heeft een depressie?

In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie (2007-2009). Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie (2007-2009).

Hoeveel procent herstelt van depressie?

De duur van een depressieve stoornis kan sterk verschillen per persoon. Van de volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar die een depressieve stoornis ontwikkelen knapt ongeveer de helft binnen zes maanden op. 16% is binnen twee jaar nog niet hersteld en 12% is na 36 maanden nog niet hersteld.

Waarom krijg je een depressie?

Er is niet één speciale oorzaak voor het ontstaan van een depressie. Het is bijna altijd het gevolg van een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren. Erfelijkheid is de belangrijkste biologische factor. In sommige families komen depressies vaker voor dan in andere.

Hoeveel procent geneest van zware depressie?

Toch komt het regelmatig voor dat een depressie niet op de juiste manier wordt behandeld. In 35 tot 50 procent van de gevallen komt effectieve behandeling pas na een jaar tot stand.

Wat is het grootste risico bij mensen die depressief zijn?

Depressies kunnen zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de persoon en hun omgeving. Naast het psychisch lijden en de beperkingen in het sociale leven van de cliënt, hebben depressies vaak grote gevolgen voor relaties. Partners kunnen overbelast worden of de relatie met de kinderen raakt mogelijk verstoord.

Hoeveel mensen in Nederland hebben een depressie?

Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen.

Hoeveel mensen hebben depressie 2020?

Terwijl bij mensen van 35 jaar of ouder een hoog risico op een angststoornis of depressie de afgelopen jaren licht afnam, nam dit risico bij jongvolwassenen juist toe: van 7 procent in 2016, naar ongeveer 9 procent van de 18- tot 35-jarigen in 2020.

Kun je uit een zware depressie komen?

Beweeg regelmatig: wandelen, sporten en bewegen lijkt misschien geen aantrekkelijk idee als je somber bent, maar het is bewezen dat sporten helpt wanneer je depressief bent. Blijf leuke dingen doen: leuke dingen blijven doen met vrienden of familie is erg belangrijk als je depressief bent.

Hoeveel jongeren in Nederland zijn depressief?

In 2020 zegt bijna 4 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Ten opzichte van 2014 zijn dat ruim twee keer zo veel jongeren die met een depressie kampen. In 2014 ging het om 1,8 procent van de 12- tot 18-jarigen.