Hoe ziet referentielijst eruit?

Hoe ziet referentielijst eruit?

Je begint altijd met de achternaam van de auteur gevolgd door een komma en hierna de voorletters van de voornamen van de auteur. Als een bron meerdere auteurs heeft, gebruik je een komma tussen de auteurs. Voor de laatste auteur gebruik je een ampersand (&). De laatste auteur eindigt met een punt.

Waar staat SD voor bij APA?

In plaats van ‘z.j.’ wordt soms ook ‘s.a.’ (‘sine anno’; zonder opgave van jaar) of ‘s.d.’ (‘sine dato’; zonder opgave van datum) gebruikt. In het Engels is het gebruikelijk de afkorting ‘n.d.’ (‘no date’) te gebruiken.

Welk jaartal boek APA?

Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan.

Hoe een referentielijst maken?

Volg deze instructies om je APA-literatuurlijst op te maken:

  1. Plaats de sectietitel “Literatuurlijst” dikgedrukt bovenaan de pagina (gecentreerd).
  2. Zet de bronvermeldingen in alfabetische volgorde.
  3. Gebruik dubbele regelafstand voor alle tekst.
  4. Laat bronvermeldingen vanaf de tweede regel inspringen met een tab.

Wat moet er in een literatuurlijst?

Een literatuurlijst geeft bij een tekst een overzicht van alle bronnen die worden geraadpleegd, geciteerd, geparafraseerd of samengevat. Het opstellen van zo’n literatuurlijst is niet meteen het meest spannende onderdeel van het schrijven.

Wat is een referentie lijst?

Wanneer je in de tekst refereert naar een bron, zet je die achteraan je werk in een referentielijst of literatuurlijst. Deze lijst bevat enkel bronnen die je voor je publicatie hebt gebruikt.

Wat betekent SD APA?

S.d. of s.d. kan verwijzen naar: Sine die – Latijn: letterlijk: zonder dag; in bibliografische opsommingen in de betekenis van: zonder datum. Sine dato – Latijn: zonder datum; in bibliografische opsommingen.

Wat is een Blokcitaat?

Een blokcitaat gebruiken Als je een langer citaat hebt gevonden dat in zijn geheel van groot belang is en niet geparafraseerd of verkort kan worden, moet je dit opmaken als een blok ingesprongen tekst. Dit heet een blokcitaat.

Hoe moet je een boek citeren?

Citeren. Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Hoe referentielijst maken word?

Een bibliografie, bronvermeldingen en verwijzingen maken

  1. Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt citeren.
  2. Ga naar Verwijzingen > Stijl en kies een bronvermeldingsstijl.
  3. Selecteer Bronvermelding invoegen.
  4. Kies Nieuwe bron toevoegen en vul de informatie over de bron in.

Wat is een referentie in Word?

In Word kunt u eenvoudig bronvermeldingen toevoegen wanneer u een document schrijft waarin u uw bronnen moet citeren, zoals een onderzoeksdocument. Bronvermeldingen kunnen worden toegevoegd in verschillende indelingen, waaronder APA, Chicago-stijl, GOST, IEEE, ISO 690 en MLA.

Hoe maak je een literatuurlijst in Word?

Heeft een literatuurlijst een paginanummer?

Ja, je voegt paginanummers toe op alle pagina’s, inclusief de titelpagina, inhoudsopgave en literatuurlijst. Paginanummers moeten rechts worden uitgelijnd in de koptekst op de pagina.