Hoe ziet de Canadese gans eruit?

Hoe ziet de Canadese gans eruit?

Een grote bruingrijze gans met zwarte hals en kop. Het meest opvallend is de witte halsvlek. Het uiterlijk is echter behoorlijk variabel en zeker door kruisingen met andere soorten komen soms verrassende tussenvormen voor.

Welke gans is beschermd?

De grauwe gans is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn grauwe ganzen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de grauwe gans is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Wat moet een gans eten?

Groenvoer zoals sla, andijvie, witlof en gemaaid gras mag je altijd bijgeven. Tijdens de winterperiode kan je een graanmengsel bijgeven zodat de ganzen wat extra vet krijgen. Ganzen die aan de leg zijn, geef je best schelpengrit bij om aan de calciumbehoefte te voldoen. Voor ganzenkuikens is er opfokvoer op de markt.

Welke soorten ganzen zijn er?

De meeste voorkomende wintergasten (cijfers 2017) zijn de kolgans, brandgans, grauwe gans, toendrarietgans en de rotgans. Daarna volgen de canadese gans en de nijlgans in grootte, deze worden gerekend tot de exoten. Sinds 1975 vindt er een sterke toename plaats van het aantal ganzen in Nederland.

Welke ganzensoorten zijn er?

Soorten ganzen in Nederland

  • Brandgans. » Branta leucopsis; broedvogel en wintergast.
  • Grauwe Gans. » Anser anser; talrijk.
  • Indische Gans. » Anser indicus; schaarse broedvogel, kleine aantal winter.
  • Kolgans. » Anser albifrons; broed- en wintervogel.
  • Roodhalsgans. »
  • Sneeuwgans. »
  • Taigarietgans. »

Welke ganzen zijn trekvogels?

Er overwinteren zo’n anderhalf miljoen ganzen in Nederland, waaronder soorten als de grauwe gans, de dwerggans, de brandgans en de rotgans. Het andere deel van de ganzenpopulatie trekt verder naar andere landen, waaronder de Britse Eilanden en Duitsland.