Hoe werkt watercyclus?

Hoe werkt watercyclus?

De waterkringloop zijn de stappen die er voor zorgt dat water verdampt, er wolken komen en dat uit de wolken weer neerslag valt. In het plaatje hiernaast zie je de waterkringloop in beeld. Water verdampt door opwarming van de zon en dit worden wolken in de lucht. Het proces dat waterdamp wolken worden heet condenseren.

Waar begint de waterkringloop?

De waterkringloop begint bij de oceaan. Daar verdampt het water door de hitte van de zon in waterdamp. Waterdamp is onzichtbaar, maar bestaat wel. Het stijgt op naar de wolken.

Wat is de korte kringloop van water?

Als oppervlaktewater, zoals zeewater, verdampt en er wolken worden gevormd, kunnen winden het opgeslagen water meevoeren. Als water weer condenseert en in neerslag weer in zee terechtkomt spreken we van een korte waterkringloop.

Welke kringloop is het meest belangrijk voor de mens?

Lange kringloop De zogenaamde ‘lange waterkringloop’ bevat een extra lus, het water wordt vanuit het grondwater door planten en bomen opgenomen. Dit water verdampt grotendeels weer door de bladeren en komt zo als waterdamp in de lucht terecht. De mens gebruikt al sinds tijden grondwater als bron van drinkwater.

Wat is een negatieve waterbalans?

Negatieve waterbalans Is de waterbalans negatief, dan bestaat er kans op verzilting. Hierbij neemt het zoutgehalte in de bodem toe. Het water verdampt, maar de erin opgeloste zouten blijven achter in de bovenlaag van de bodem. Dit kan ertoe leiden dat grond ongeschikt wordt voor landbouw.

Wat is de juiste volgorde van de waterkringloop?

1 Volg de weg van het (zee)water in de korte waterkringloop en zet de onderstaande begrippen in de juiste volgorde: afkoeling, verdamping, neerslag, wolken, zeewater. Start de ’tour’ van de lange waterkringloop. 3 Waterdamp (in de lucht) kan afkoelen.

Wat is het verschil tussen de korte en de lange kringloop?

De beide kringlopen beginnen in de zee of oceaan waar het water verdampt onder invloed van de zon in wolken van waterdamp. De wolken stijgen op en condenseren in de vorm van neerslag. Oftewel boven zee, de korte waterkringloop (1), oftewel boven land, de lange waterkringloop (2).

Wat is een positieve waterbalans?

Is de waterbalans in een gebied positief, dan bestaat er kans op uitspoeling van de bodem en watererosie. Vooral in gebieden met heftige regenval, veel reliëf en weinig plantengroei is er kans dat de bovenste – vaak vruchtbare – grondlaag wegspoelt. Is de waterbalans negatief, dan bestaat er kans op verzilting.