Hoe veroorzaak je een aardbeving?

Hoe veroorzaak je een aardbeving?

Aardbevingen ontstaan als de platen zich verder van elkaar verwijderen of tegen elkaar aan botsen of schuren. Aardbevingen ontstaan langs de rand van deze platen als de spanning die in de aardkorst wordt opgebouwd te hoog wordt. De platen kunnen zich terugtrekken, tegen elkaar botsen of langs elkaar schuren.

Wat is de oorzaak van de aardbevingen in Groningen?

In Groningen ontstaan aardbevingen door gaswinning. Deze worden ook wel ‘geïnduceerde bevingen’ genoemd. Aardgas zit onder hoge druk opgesloten in een poreuze zandsteenlaag op ongeveer drie kilometer diepte, onder een dikke ondoordringbare zoutlaag. De druk in de zandsteenlaag neemt af door gaswinning.

Waarom gaswinning in Groningen?

Daarom heeft het kabinet besloten de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen. Op die manier wordt de oorzaak van het aardbevingsrisico weggenomen. Op korte termijn wordt het daardoor veiliger in de regio.

Waar in Groningen zijn aardbevingen?

Locaties waar bevingen optreden In het Balloërveld, in de kop van Drenthe, komen eveneens aardbevingen voor, zij het in veel mindere mate. In het noorden van de provincie Groningen, in het gebied tussen de stad Groningen en de Eemshaven, doen zich de zwaarste aardbevingen voor.

Waarom geen gas uit Groningen?

Groningers zijn verdeeld. Vanwege aardbevingen met veel schade als gevolg wil het kabinet zo snel mogelijk stoppen met gaswinning in Groningen. Maar het sluit niet uit dat de kraan toch verder opengaat als we geen Russisch gas meer krijgen. Nederland importeert jaarlijks voor enkele miljarden euro’s aan Russisch gas.

Waar gaat het gas van Groningen heen?

GasTerra koopt al het gas van het Groningenveld in en neemt daarnaast aardgas af uit de kleine in de Noordzee. Het gas wordt doorverkocht aan energieleveranciers in binnen- en buitenland.

Kunnen aardbevingen in Nederland voorkomen?

In het zuiden van Nederland kunnen natuurlijke aardbevingen voorkomen. Deze bevingen ontstaan door verschuivingen in het breuksysteem van de Alpen. In Nederland komen natuurlijke aardbevingen voor als gevolg van een breukensysteem. De meeste natuurlijke bevingen komen voor in Limburg.