Hoe schrijf je een Nederlandse brief?

Hoe schrijf je een Nederlandse brief?

Tips

  1. Houd je brief beknopt en wijd niet teveel uit.
  2. Vermijd hevige emoties in je beschrijving (bijvoorbeeld in het geval van een klacht of motivatie).
  3. Wees concreet en verwijs naar duidelijke gebeurtenissen waarbij je datum en plaats noemt.
  4. Beschrijf helder wat je wilt en wat je van de geadresseerde verwacht.

Wat staat er bovenaan een brief?

Een brief behoort ingedeeld te zijn in alinea’s met daarin een inleidende alinea, eventueel een tweede en derde alinea en een slotalinea. Bovenaan de brief vermeldt u uw adres en dat van de geadresseerde, de datum en de aanhef. U sluit de brief af met uw naam en handtekening.

Wat is het begin van een brief?

Het begin van een brief, zowel in een handgeschreven brief als in een e-mail, wordt de aanhef genoemd. In de aanhef spreek je degene aan wie je schrijft aan met zijn of haar naam – zoals bijvoorbeeld, “Lieve Emilie” of “Beste Karel.”

Wat is het verschil tussen formele en informele brief?

Grootste verschil: Het belangrijkste verschil tussen een formele brief en een informele brief is hun doel: een formele brief is geschreven voor professionele (officiële en zakelijke) communicatie, terwijl de informele brief wordt gebruikt voor persoonlijke communicatie.

Wat is het adres van de geadresseerde in een persoonlijke brief?

In een persoonlijke brief komt het adres van de geadresseerde na de Datum (volgt hierna) aan de linkerzijde. Het is niet noodzakelijk in een persoonlijke brief, maar het is altijd handig. Natuurlijk moet je het wel sowieso aan de voorkant van de envelop plaatsen.

Hoe schrijf je een brief boven de datum?

Schrijf de datum boven de brief. Als je de moeite neemt om een handgeschreven brief te schrijven is het wel zo aardig om in links of rechts bovenin de datum te zetten. Veel mensen bewaren een brief jarenlang en vinden het leuk om te kunnen zien wanneer de brief ook alweer precies geschreven is, zodat ze herinneringen aan vroeger op kunnen halen.