Hoe moet je een handleiding schrijven?

Hoe moet je een handleiding schrijven?

3 tips voor het schrijven van een goede handleiding

  1. Schrijf in begrijpelijke taal. Bij een handleiding maken moet je als bedrijf weten voor wie je de instructie schrijft.
  2. Gebruik een duidelijke structuur.
  3. Maak gebruik van afbeeldingen.

Wat is een technisch product?

Technische documentatie is meestal de beschrijving van een technisch product of proces. Dit kan bijvoorbeeld een handleiding bij een apparaat zijn, maar ook instructiemateriaal bij een productieproces in een fabriek.

Welke fouten mag je niet maken bij het opstellen van een instructie?

In deze blog lees je de vijf klassieke fouten die het vaakst voorkomen bij het schrijven van een handleiding.

  1. Voldoen aan de wet- en regelgeving bij het schrijven van uw technische handleiding.
  2. Taalgebruik bij het schrijven je technische handleidingen.
  3. Geschreven voor de verkeerde lezer.
  4. Verkeerd gebruik van afbeeldingen.

Wat betekent de handleiding?

handleiding – zelfstandig naamwoord uitspraak: hand-lei-ding 1. boek(je) waarin staat hoe je iets moet gebruiken ♢ we lazen eerst de handleiding die bij de computer was Zelfstandig naamwoord: hand-lei-ding de handlei…

Waarom is een werkinstructie belangrijk?

Goede werkinstructies kunnen voorkomen dat medewerkers fouten of onveilige situaties veroorzaken tijdens hun werk. Erg belangrijk, als je bedenkt dat negen van de tien ongevallen het gevolg zijn van menselijke fouten. Jaarlijks leidt dit tot miljarden euro’s aan ernstige verwondingen en onnodige kosten.

Waarom een handleiding?

Een handleiding bevat instructies om iets werkend te krijgen of werkend te houden. Dat klinkt zeer voor de hand liggend. Toch zijn er veel handleidingen in omloop die eigenlijk helemaal niet actiegericht zijn. Het is heel goed voorstelbaar dat een handleiding eerst beschrijft waartoe een ventiel dient.