Hoe komt het CBS aan mijn gegevens?

Hoe komt het CBS aan mijn gegevens?

Uw gegevens krijgt het CBS vrijwel altijd uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar u woont. De gemeenten zijn volgens de wet verplicht om de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen te leveren aan het CBS. Het CBS zorgt ervoor dat persoonsgegevens geheim blijven.

Wie is de auteur van CBS?

De auteur van de CBS-studie is Peter Hein van Mulligen, tevens schrijver van het boek Met ons gaat het goed (Prometheus, mei 2020).

Hoe verzamelt het CBS informatie over het bestedingspatroon van gezinnen?

Dit gebeurt via media en rechtstreeks, via verschillende eigen kanalen van het CBS (onder andere StatLine, website en social media). Het CBS gebruikt hierbij verschillende publicatievormen (onder andere animatie, persconferentie, artikel, filmpje of rapport).

Wie controleert het CBS?

Het CBS heeft een eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt binnen het CBS toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Hij houdt een register met alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Wat is het CBS voor bron?

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015).

How do I contact the US Census Bureau?

U.S. Census Bureau. The U.S. Census Bureau provides data about the nation’s people and economy. Agency Details Website: Census Bureau. Contact: Contact the Census Bureau. Main Address: 4600 Silver Hill Rd. Washington, DC 20233. Phone Number: 1-301-763-4636. Toll Free: 1-800-923-8282. TTY: 1-800-877-8339. Forms: Census Bureau Forms

Where can I find more data tables for the census?

While many data tables are now available in data.census.gov, you can browse and download additional data tables by topic and year. In an easy-to-use dashboard, this new tool pulls together existing data to measure social vulnerability and equity gaps at the community level.

Does the Census Bureau collect data on e-commerce?

The U.S. Census Bureau has been collecting data on retail sales since the 1950s and data on e-commerce retail sales since 1998. As the internet has become ubiquitous, many retailers have created websites and even entire divisions devoted to fulfilling online orders.

What is the a Census Bureau podcast?

A Census Bureau podcast providing an overview of the International Trade Indicator Program and the vast export and import data available.

Is CBS van de overheid?

Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voert CBS overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. De minister van Economische Zaken en Klimaat is politiek verantwoordelijk voor wetgeving en de financiële en organisatorische randvoorwaarden.

Wat is een CBS onderzoek?

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven: Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.

Wie is de baas van het CBS?

Gerrit Zalm, voorzitter van de raad van advies van het CBS, vindt Angelique Berg een aanwinst en roemt haar brede bestuurlijke ervaring: “Ik ben verheugd dat minister Wiebes Angelique Berg heeft benoemd tot directeur-generaal van het CBS.

Hoe verzamelt CBS data?