Hoe ga je naar de volgende pagina in Word?

Hoe ga je naar de volgende pagina in Word?

Als u een lege pagina wilt invoegen in een Word-document, plaatst u de cursor op de positie waar de nieuwe pagina moet beginnen en klikt u op Invoegen > Lege pagina. De lege pagina wordt geopend, zodat u er inhoud aan kunt toevoegen. Als u ruimte wilt creëren in een document, kunt u ook een pagina-einde invoegen.

Hoe voeg je pagina-einde toe?

Pagina-einden invoegen Plaats de cursor op de plek waar u een nieuwe pagina wilt starten. Selecteer Invoegen > Pagina-einde.

Hoe verander je pagina volgorde Word?

Klik met de rechtermuisknop om een pagina te verplaatsen

  1. Klik in de paginasorteerder met de rechtermuisknop op het paginanummer dat u wilt verplaatsen en klik vervolgens in het snelmenu op Pagina verplaatsen.
  2. Selecteer de 3D-opties in het dialoogvenster Pagina verplaatsen en klik op OK.

Hoe pagina-einde toevoegen?

Hoe vorm je een regeleinde?

een zin op een nieuwe regel te laten beginnen zonder een nieuwe alinea te starten. Klik op de positie waar u het regeleinde wilt invoegen. Druk op de Return-toets terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.

Wat is een regeleinde in Word?

Dat is in Word eenvoudig te realiseren en wel door op Shift+Enter te drukken. De cursor verspringt dan wel naar de volgende regel, maar de tekst behoort nog tot dezelfde alinea. Word spreekt dan ook over het invoegen van een regeleinde.

Hoe kan je paginanummer laten beginnen op pagina 3?

Paginanummers later laten beginnen in een document

  1. Ga naar Invoegen > Koptekst of Voettekst > Koptekst bewerken of Voettekst bewerken.
  2. Selecteer Eerste pagina afwijkend.
  3. In het kop- of voettekstgebied op de eerste pagina ziet u een label met de tekst Koptekst eerste pagina.

Hoe verwijder je een lege pagina in Word Mac?

Een pagina verwijderen

  1. Ga naar de pagina die u wilt verwijderen.
  2. Klik in het menu Beeld op Publicatieweergave.
  3. Klik op het tabblad Indeling van het lint, onder Pagina’s, op Verwijderen.

Kan geen pagina-einde invoegen?

Een handmatig pagina-einde invoegen Klik of tik in het document waar u een pagina-onderbreking wilt. Ga naar Invoegen > Pagina-einde.

Hoe verwijder je sectie einden in Word?

Als u sectie-einden hebt toegevoegd in uw document, kunt u het gemakkelijkst zien waar ze beginnen en eindigen door opmaakmarkeringen weer te geven. Ga naar Starten selecteer Alle niet-afdrukbare tekens tonen. Selecteer het sectie-break en druk vervolgens op Delete.

Wat betekent regeleinde?

(Return) Teken dat aanduidt dat er een nieuwe regel moet beginnen. In het algemeen ziet u ‘regeleinden’ niet als teken, maar u merkt dat de tekst op een nieuwe regel verder gaat.