Welke producten hebben geen CE markering nodig?

Welke producten hebben geen CE markering nodig?

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering Een product mag alleen een CE-markering hebben als het aan de wettelijke eisen voldoet. En alleen als de CE-markering verplicht is voor de productgroep. Voldoet het product niet aan de wettelijke eisen? Dan mag het product niet op de markt verschijnen.

Wat betekent CE vrijgesteld?

Bouwersplaatje met CE-markering. Treft u het plaatje aan, dan bent u ervan verzekerd dat het schip voldoet aan de Europese eisen van de Wet pleziervaartuigen. Alle motor- en zeilboten tussen de 2,5 meter en de 24 meter, die zijn gebouwd na juni 1998, vallen onder deze wetgeving. Dit geldt niet voor zelfgebouwde boten.

Welke producten hebben CE markering nodig?

CE-markering is vereist voor nieuw gefabriceerde en geïmporteerde goederen. Als goederen van buiten de EER komen is CE-markering ook vereist voor gebruikte producten die op de markt worden gebracht. Producten die belangrijke aanpassingen ondergaan moeten daarna vaak opnieuw worden beoordeeld voor CE-markering.

Wat betekent CE C?

In de ‘Europese richtlijn pleziervaartuigen’ is het zogenoemde CE-certificaat omschreven. Dit zijn ontwerp categorieën die omschrijven waar een schip aan moet voldoen per vaarwater.

Hoe kom ik aan een CE-keurmerk?

U kunt heel gemakkelijk een CE-markering (ook wel een CE-keurmerk, CE-keuring of een CE-attest genoemd) aanvragen via de website van Certification Company. Om een CE-markering aan te vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch of via e-mail bereiken.

What is CE marking and how do I get It?

CE marking is valid only for products for which EU specifications have been introduced. To affix the CE marking to your product, you must put together a technical dossier proving that your product fulfils all the EU-wide requirements. As the product’s manufacturer, you bear sole responsibility for declaring conformity with all requirements.

What is the role of the importer in CE marking?

It is their responsibility to carry out the conformity assessment, set up the technical file, issue the EU declaration of conformity and affix the CE marking to a product. Importers and distributors help ensure that only products compliant with EU rules, bearing CE marking are placed on the EEA market.

What are the benefits of CE marking to the EEA?

There are two main benefits CE marking brings to businesses and consumers within the EEA: Businesses know that products bearing the CE marking can be traded in the EEA without restrictions.

What is the CE marking for restriction of hazardous substances?

The CE marking for Restriction of Hazardous Substances is managed by Directorate-General for Environment. Comprehensive guidance on the implementation of EU product rules can be found in the so-called Blue Guide.

Is een CE markering verplicht?

CE-markering is verplicht in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Hoe krijgt mijn product een CE keurmerk?

CE-markering: stappenplan

  • Stap 1 – Ga na welke EU-richtlijnen en geharmoniseerde normen gelden voor uw product.
  • Stap 2 – Controleer de eisen die specifiek voor uw product gelden.
  • Stap 3 – Ga na of de conformiteit van uw product moet worden beoordeeld door een ‘notified body’

Wie moet CE markering aanbrengen?

Als een product een CE-markering hoort te dragen, dan is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de markering op het product aan te brengen. Hierdoor verklaart de fabrikant dat het product aan de veiligheidseisen van de Europese Unie voldoet.