Welk land heeft de meeste industrie?

Welk land heeft de meeste industrie?

Lijst van landen naar bnp met sectoraandelen

Percentage (%)
Nr. Land Industrie
1. Verenigde Staten 20,4
2. Japan 25,3
3. Duitsland 29,1

Welk land in Europa heeft de meeste industrie?

De industrie in Duitsland is de grootste van Europa gevolgd door de industrie van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en Italië.

Is Nederland een industrie land?

De industrie in Nederland is middelgroot in Europa ten opzichte van de grootste industrie van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en Italië. Voedselverwerking, chemie, olieraffinage en de fabricage van elektrische apparaten zijn de belangrijkste industriële activiteiten.

Waar is veel industrie?

De industrie is nog steeds van groot belang voor de economie, vooral buiten de Randstad. De belangrijkste industriële regio’s van Nederland zijn Zuidoost-Noord-Brabant en Groot Rijnmond. Die koppositie hadden ze twintig geleden ook al.

Welke industrie is het grootst?

De zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met 2,3 miljoen banen in 2020.

Welke industrie zijn er?

De industrie kan worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:

  • De materialenproducerende, procesmatige industrie of procesindustrie, omvat de productie van materialen.
  • De discrete productie, ook wel maakindustrie genoemd, omvat de productie van discrete producten.

Wat zijn de grootste sectoren?

De zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met 2,3 miljoen banen in 2020. De zorg is goed voor 1,7 miljoen banen en de handel voor 1,6 miljoen banen. In vergelijking met 2000 heeft zich een forse verschuiving voorgedaan in de werkgelegenheidsstructuur.