Wat zijn licht ontvlambare vloeistoffen?

Wat zijn licht ontvlambare vloeistoffen?

Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0°C (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Wat betekend licht ontvlambaar?

Licht ontvlambaar betekent ‘makkelijk ontvlambaar’, oftewel: ‘kan snel vlamvatten’. De betekenis ‘makkelijk’ van het woord licht is meer en meer in onbruik geraakt.

Wat is een ontvlambare vloeistof?

Zeer ontvlambaar R11 Ontstekingstemperatuur > 35°C VG I ≤35°C Extreem ontvlambaar R12 ≤35°C Gevaarklasse / Pictogram Gevaarcategorie Signaalwoord Gevarenaanduiding H-zinnen Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 Gevaar H224 Categorie 2 Gevaar H 225 Categorie 3 Waarschuwing H 226

Wat is brandbare vloeistof?

Brandbare vloeistof = in het algemeen een vloeistof met een vlampunt van 60 °C of lager. Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron.

Wat zijn ontvlambare stoffen?

Ontvlambare stoffen. Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend. Voor vaste stoffen vooral de fijnheid van het poeder.

Waarom branden ontvlambare stoffen?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend.

Wat is het gevaar van licht ontvlambare stof?

Zeer licht en licht ontvlambare stoffen Deze stoffen vliegen zeer gemakkelijk in brand, zelfs bij normale omgevingstemperaturen. Voorbeelden: benzine, aceton, White Spirit. Oxiderende of brandbevorderende stoffen Deze stoffen reageren heftig met onder andere ontvlambare stoffen, waarbij veel warmte vrijkomt.