Wat zijn gezinskaarten?

Wat zijn gezinskaarten?

Op een gezinskaart staan de gegevens van alle samenwonende gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. De meeste gezinskaarten bestaan uit een voor- en achterzijde. De handgeschreven kaarten hebben verticale kolommen.

Wat is een archiefkaart?

Direct na de Tweede Wereldoorlog zijn archiefkaarten gemaakt voor alle mensen die in de oorlog waren omgekomen en waarvan geen gegevens over hun overlijden bekend waren.

Wat is het bevolkingsregister?

o., centrale plaats waar de bevolking van een administratieve eenheid (b.v. gemeente) wordt geregistreerd ter zake van haar burgerlijke gegevens (geboorte, geslacht, adres, huwelijk, kinderen, overlijden).

Wat staat er in het register achter Amsterdam?

Vanaf 1850 is in Amsterdam de gehele bevolking geregistreerd. In het Bevolkingsregister zijn van iedereen die in Amsterdam woont de volgende gegevens genoteerd: naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband, beroep, godsdienst, verhuizingen en overlijdensdatum.

Waar kan ik mijn geboorteakte vinden?

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

Wat betekent PB op persoonskaart?

Tussen de adressen uit de periode 1941-1945 is ook vermeld of aan de betrokkene als identiteitsbewijs een PB (persoonsbewijs) is uitgereikt met vermelding van het nummer. Dit gold voor iedereen van 15 jaar en ouder. Het kan zijn dat er meerdere vermeldingen van een PB staan genoteerd.

Welke landen hebben geen bevolkingsregister?

Men vindt centrale bevolkingsregisters vooral in landen met in hoge mate geregelde maatschappijen, voornamelijk in Europa. Landen met een vrijwel feilloos bevolkingsregister zijn de Scandinavische landen, Nederland, België, Duitsland, Italië en Zwitserland, maar ook Israël, Japan en Zuid-Korea.

Wat is het vreemdelingenregister?

Indien u langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, bent u verplicht u te laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Dit biedt u het recht op binnenkomst (niet verblijf) in België.