Wat zijn de nadelen van broeikaseffect?

Wat zijn de nadelen van broeikaseffect?

Het menselijk broeikaseffect zorgt ervoor dat het steeds warmer wordt op aarde….we sommen het op:

  • Zeespiegelstijging.
  • Veranderend neerslagpatroon.
  • Veranderende bodemgesteldheid.
  • Misoogsten.
  • Uitsterving van flora en fauna.
  • Klimaatextremen zoals overstromingen, branden en orkanen.

Wat zijn de gevolgen van de temperatuurstijging?

De stijging van de temperatuur op aarde heeft wereldwijd gevolgen: Meer overstromingen doordat de zeespiegel stijgt. Vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta’s in ontwikkelingslanden zullen hier mee te maken krijgen. Voedseltekorten in gebieden waar het droger wordt, met als gevolg honger en ondervoeding.

Wat zijn de natuurlijke gevolgen van het broeikaseffect?

Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast. De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast.

Wat is het effect van het broeikaseffect?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Methaan staat met 16% op de tweede plaats. Waterdamp is ook een belangrijk broeikasgas, maar de mens brengt dit niet zelf in de lucht.

Wat zijn de gevolgen van CO2 uitstoot?

Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast waardoor de aarde opwarmt. De opwarming van de aarde leidt nu al tot smelten van ijs op de noord- en zuidpool. Het waterniveau zal oplopen, klimaten veranderen en het weer wordt extremer. Dit zijn allemaal gevolgen van de uitstoot van CO2.

Wat is het broeikaseffect en hoe ontstaat het?

Het broeikaseffect ontstaat als de stralen van de zon de aarde opwarmen. Rond 30 procent van het zonlicht wordt vanaf het aardoppervlak en de wolken teruggekaatst naar de ruimte. De rest van de energie wordt opgenomen door de aarde, die daardoor wordt opgewarmd.

Wat is het broeikaseffect?

Het broeikaseffect is het proces waarbij warmtestraling van een planetair oppervlak geabsorbeerd wordt door atmosferische broeikasgassen en vervolgens uitgezonden wordt in alle richtingen. Doordat een deel wordt teruggezonden naar het aardoppervlak, neemt daardoor de oppervlaktemperatuur toe.

Wat is het aardse broeikaseffect?

De vergelijking tussen een broeikas en het aardse broeikaseffect gaat niet goed op. In een broeikas stijgt de temperatuur ten opzichte van de omgeving. De primaire oorzaak hiervan is dat de lucht in de kas niet wordt ververst (in tegenstelling tot buiten de broeikas).

Wat is het effect van broeikasgassen?

Voorbeelden van broeikasgassen zijn waterdamp (veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld), kooldioxide (CO 2, veroorzaakt 9-26%), methaan (CH 4, veroorzaakt 4-9%) en ozon (O 3, veroorzaakt 3-7%). Bij lachgas is de broeikaswerking circa 300 maal groter dan die van koolstofdioxide.