Wat zegt Roos van Leary?

Wat zegt Roos van Leary?

De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen.

Hoe lok je Wij gedrag uit Roos van Leary?

Hoe beïnvloed je gedrag met de roos van Leary? Zoals gezegd gaat de roos van Leary uit van actie-reactie en stelt dus dat je gedrag kunt oproepen door zelf ander gedrag te vertonen. Dat is anders dan de meesten denken. Men denkt vaak dat communicatie automatisch gaat en je hier dus geen invloed op hebt bij anderen.

Hoe zet je de Roos van Leary in?

Stap 1: Je doorbreekt het patroon, door naast de ander in de Roos van Leary te gaan zitten

  1. Is de ander leidend, dan reageer je aanvallend.
  2. Is de ander volgend, dan reageer je verdedigend.
  3. Is de ander aanvallend, dan reageer je leidend.
  4. Is de ander verdedigend, dan reageer je volgend.

Hoe zit een roos in elkaar?

Op de takken en stengels zitten stekels (geen doornen), die op een tak dezelfde vorm of verschillende vormen kunnen hebben. De stekels kunnen haak- of naaldvormig zijn. De tweeslachtige bloemen hebben vijf kroon- en kelkbladen en staan in samengestelde bloeiwijzen, maar zijn soms alleenstaand.

Wat is Bovengedrag?

Iemand die bovengedrag vertoont heeft de neiging zich dominant op te stellen. Iemand die ondergedrag vertoont heeft de neiging zich meer afwachtend, volgzaam op te stellen. De combinaties tussen deze twee assen leiden tot de vier hoofdrollen: leidingnemend, aanpassend, defensief en aanvallend.

Wat is onder gedrag?

Gedrag lokt gedrag uit In termen van de cirkel: je gaat ‘Onder’ zitten als de ander zich ‘Boven’ gedraagt. En het omgekeerde gaat ook op. Als jij je teruggetrokken of afhankelijk gedraagt (‘Onder’-gedrag vertoont) dan gaat de ander bijna vanzelf autoritair of leidend gedrag vertonen.

Wat is Complementariteitsprincipe?

Belangrijk bij deze as is het zogenaamde complementariteitsprincipe: leiden lokt volgen uit en omgekeerd. Dit wil zeggen dat iemand die bovengedrag vertoont en zich dus dominant opstelt, bij de ander ondergedrag uitlokt, en andersom. Iemand die ondergedrag vertoont is meer afwachtend en volgzaam.