Wat kun je zelf doen tegen hypochondrie?

Wat kun je zelf doen tegen hypochondrie?

Adviezen bij hypochondrie

  1. Schrijf angstige momenten in een dagboek. Schrijf per dag op wanneer u een angstig moment heeft.
  2. Kijk naar uw bange gedachten.
  3. Bedenk positieve gedachten.
  4. Ga wat doen en vraag om hulp.
  5. Leer omgaan met uw angst.

Wat kun je zelf doen als je een hypochonder bent?

Hoe om te gaan met partner met angststoornis?

Partner met een angststoornis Je partner moet behandeld worden door professionele hulpverleners. Je kunt en moet die rol van hulpverlener niet overnemen. Vraag wat de ander van je verwacht en geef eerlijk antwoord of je daaraan kunt voldoen. Je moet er ook voor waken om niet de angsten over te nemen.

Hoe ga je om met iemand met hypochondrie?

Ga in gedachten in gesprek met het lichaamsdeel dat ziek, abnormaal of pijnlijk voelt. Vraag wat je kunt doen waardoor het zich beter gaat voelen. Troost het en geef het liefdevolle aandacht. Stel het gerust en leg uit dat dit soort gevoelens/symptomen bij heel veel mensen voorkomen en vaak onschuldig zijn.

Kan je ziek worden van hypochondrie?

Hypochondrie noemen we ook wel ziektevrees. De angst voor het hebben of krijgen van een ernstige ziekte kan zo groot zijn dat iemand erge lichamelijke klachten krijgt zoals hyperventilatie, hartkloppingen of flauw vallen.

Welke medicatie bij hypochondrie?

Wanneer men een patiënt met een hypochondrie medicamenteus wil behandelen kunnen antidepressiva worden overwogen. Op basis van onderzoek en ervaring bij andere angststoornissen komen SSRI’s en de TCA’s imipramine en clomipramine in aanmerking in de streefdosering zoals gebruikt bij de paniekstoornis.

Is hypochondrie gevaarlijk?

Hypochondrie is een angststoornis Allerlei gewone lichamelijke verschijnselen worden gezien als teken van een ernstige ziekte, zoals een steek, jeuk of kramp, terwijl er medisch niets te vinden is. Het is erg moeilijk om iemand met hypochondrie gerust te stellen. Hypochondrie is een angststoornis.

Hoe herken je hypochonder?

Als je last hebt van hypochondrie, ben je overdreven bang om een ernstige ziekte te hebben of krijgen. Je bent erg gericht op wat je voelt in je lichaam. Normale lichamelijke verschijnselen, zoals jeuk, kramp of een pijnscheut, worden gezien als bewijs dat er iets aan de hand is.