Wat is werkingssfeer cao?

Wat is werkingssfeer cao?

In een cao (in de werkingssfeer) is geregeld voor wie deze cao geldt. Dat kan gaan om één of meer werkgevers, om werkgevers in een bepaalde branche of in een bepaalde bedrijfstak.

Is werkgever verplicht cao te volgen?

Een cao is bij wet niet verplicht. Dit betekent dat als er geen cao (ondernemings-cao of bedrijfstak-cao) van toepassing is, jouw werkgever zich niet hoeft te houden aan cao-bepalingen. Wel moet je werkgever zich houden aan minimaal de wettelijke bepalingen van de arbeidswetgeving.

Welk cao val ik onder?

Op de website over cao’s van het ministerie van SZW kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard. En voor welke periode dat het geval is. Let op: Het is aan cao-partijen om de vraag te beantwoorden onder welke cao u valt.

Wie bepaalt onder welke cao een bedrijf valt?

Heb je geen idee welke cao voor jouw onderneming geldt of twijfel je? Neem dan contact op met je werkgevers- of brancheorganisatie. Zij weten precies welke cao van toepassing is.

Welke bedrijven vallen onder cao metaal en Techniek?

De cao Metaal en Techniek (kortweg cao Metaaltechniek) geldt voor werknemers in de metaal- en techniekbranche. Daaronder vallen ook het installatiebedrijf, de goud- en zilversmeden, het carrosseriebedrijf, het metaalbewerkingsbedrijf en het isolatiebedrijf.

Waarom hebben werkgevers zich verenigd in organisaties?

De voornaamste taak van een werkgeversvereniging (ook wel werkgeversorganisatie genoemd) is om de belangen van een werkgever te behartigen. Zij vormen standpunten die ze verdedigen tegen de overheid en de werknemers.

Kan een bedrijf 2 cao’s hebben?

Het is mogelijk dat verschillende werknemers in je bedrijf binnen een andere cao vallen. Is jouw bedrijf werkzaam in verschillende bedrijfstakken waarvoor afzonderlijke cao’s gelden, dan moet je wel degelijk onderscheid maken. Het kan zelfs in een uitzonderlijk geval voorkomen dat één werknemer onder twee cao’s valt.

Heeft ieder bedrijf een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling bij overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of bedrijfstak.