Wat is sensomotorische stadium?

Wat is sensomotorische stadium?

Waarnemen en bewegen Piaget noemt deze fase de senso-motorische fase. In deze fase leert het kind de wereld kennen door enerzijds de zintuigen te gebruiken (zien, horen, voelen, proeven) en anderszijds door te bewegen.

Wat is Adualisme?

Piaget – adualisme = een toestand waarin absoluut nog geen sprake kan zijn van ik-bewustzijn, geen enkele grens tussen de innerlijke wereld en de realiteit van de buitenwereld. Enkel een stroom van indrukken ervaren, geen zaken onderscheiden of interpreteren.

Wat is Crossmodale perceptie?

Visueel herkenningsgeheugen: de herinnering en herkenning van een stimulus die eerder is gezien. Crossmodale perceptie: voorbeeld van multimodale perceptie, vermogen om een stimulus die op een eerder tijdstip slechts via één zintuig is ervaren later door middel van een ander zintuig te identificeren.

Wat is circulaire reactie?

Circulaire reactie (CR) = manier om eerste schema’s aan te passen. Kind stuit onverwacht op nieuwe ervaring door eigen bewegingen. De reactie is “circulair” omdat de baby het gebeuren steeds wil herhalen.

Wat is de sensomotorische ontwikkeling?

De ontwikkeling van de zintuigen valt onder de sensomotorische ontwikkeling. Het is de start van het verkennen, ontwikkelen en leren.

Wat is een concreet-operationele fase?

In de concreet-operationele fase (6-7 jaar – 11-12 jaar) neemt het probleemoplossend vermogen toe: het kind kan zich steeds beter op meerdere aspecten van een probleem richten en kan zaken met elkaar in verband brengen. Hierdoor kunnen opdrachten complexer zijn.

Wat is statisch denken?

Statisch-gericht denken: het kind is niet gericht op transformaties of op het proces, maar heeft enkel aandacht voor de toestanden (zie conservatieproef). Egocentrisme: het ‘IK’ staat centraal, geen inleving of perspectiefname mogelijk.

Wat zijn sensomotorische functies?

Sensomotoriek gaat over de interactie tussen je zintuigen (sensoriek) en bewegen (motoriek). Bij ons gaat deze interactie vanzelf en dit is bij veel dagelijkse bezigheden wel nodig. Wanneer je bijvoorbeeld aan het tennissen bent, is het belangrijk dat je sensoriek en motoriek samenwerken.

Wat leert het kind in de sensomotorische ontwikkeling?

De sensomotorische ontwikkeling is heel belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Kinderen leren hun eigen lichaam kennen en via hun eigen lichaam leren ze ook allerlei dingen/ voorwerpen in de omgeving kennen. Grijpen is begrijpen. Baby’s stoppen alles wat ze pakken in hun mond.

Wat is Sensomotorisch spel?