Wat is positieve straf?

Wat is positieve straf?

Een positieve straf is het toevoegen van iets dat onaangenaam is. Dit is bijvoorbeeld een klap, een afkeurend gezicht of het geven van een reprimande. Een negatieve straf is het afnemen van iets wat voor de persoon prettig is.

Wat is positieve correctie?

Een correctie is een bepaalde handeling die gedaan wordt om het gedrag van een hond te stoppen. Wij spreken van een positieve correctie zodra er een onaangename prikkel toegediend wordt aan de hond met de bedoeling dat herhaling van het gedrag in de toekomst zal afnemen of zelfs niet meer zal voorkomen.

Wat is de wet van het effect?

Edward Lee Thorndike (1874-1949) beschreef als eerste het fenomeen dat nu bekend staat als operante conditionering. Hij noemde het de ‘wet van het effect’. Dit houdt in dat gedrag (een respons) in frequentie zal toenemen als het gevolgd wordt door een prettige gebeurtenis voor het organisme.

Hoe leren we nieuw gedrag door operante conditionering?

Bij operante conditionering wordt een respons in een bepaalde situatie of context gevolgd door een beloning of door een straf. Een beloning vergroot de kans dat je in de toekomst dezelfde reactie zal geven. Een straf verkleint de kans op herhaling juist.

Wat is een negatieve straf?

P- Negatieve straf Bij negatieve straf (negative punishment) wordt iets dat de hond graag wil hebben weggenomen om het gedrag te laten afnemen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet geven van een voertje na een niet goed uitgevoerde oefening.

Hoe positief bekrachtigen?

Bekrachtigen = aanmoedigen, belonen, versterken. Je wil bepaald gedrag aanmoedigen, en dus voeg je iets toe (+, toevoegen, positief). Bijvoorbeeld: je wil aanmoedigen dat je paard stil blijft staan, en als hij dat doet, geef je hem een wortel. Positieve bekrachtiging betekent niet zomaar hetzelfde als beloning.

Hoe werkt klassieke conditionering?

Bij klassieke conditionering hoeft een hond zelf niet iets te doen, het gaat als het ware vanzelf. Het betreft een onvrijwillige reflex, iets wat ‘automatisch’ gebeurt. Met deze vorm van conditionering kun je emoties en daardoor ook gedrag beïnvloeden d.m.v. het leggen van associaties.