Wat is neurologische revalidatie?

Wat is neurologische revalidatie?

Het doel van de multidisciplinaire neurologische revalidatie is erop gericht de gevolgen van uw aandoening te verminderen en u beter te laten functioneren in het dagelijks leven. De training richt zich op: het verbeteren van de conditie. verbeteren van kracht, stabiliteit en coördinatie.

Wat doet een ergotherapeut in een revalidatiecentrum?

De ergotherapeut richt zich op de praktische gevolgen van een aandoening bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals zelfverzorging, werken, studeren, vrijetijdsbesteding of huishouden. Afhankelijk van uw hulpvraag en doelen wordt, samen met u, een therapieplan opgesteld.

Hoe ziet een dag van een ergotherapeut eruit?

Hoe ziet een behandeling ergotherapie eruit? De ergotherapeut kijkt met u mee tijdens het uitvoeren van activiteiten waarbij u problemen ervaart. Samen met u worden uw problemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld.

Wie betaalt revalidatiecentrum?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist krijgt u vergoed uit uw basisverzekering als u een verwijzing hebt van uw arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist als u zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen.

Hoe lang duurt ergotherapie?

De duur van een behandeling varieert van een half tot anderhalf uur. De poliklinische behandeling kan plaatsvinden op de afdeling ergotherapie of indien nodig bij u thuis. Het kan nodig zijn dat een therapeut bij u thuis komt voor het in kaart brengen van problemen of voor behandeling en begeleiding.

Hoe lang bestaat ergotherapie?

In Nederland kwam de ergotherapie pas na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling. In de loop der jaren werd er steeds meer gewerkt aan het theoretisch onderbouwen van de ergotherapie. Vanuit verschillende invalshoeken werden theorieën en benaderingen gebruikt.