Wat is het vak Onderzoek en Ontwerpen?

Wat is het vak Onderzoek en Ontwerpen?

De bedoeling van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) is het voorbereiden van leerlingen op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector van de maatschappij door ze intensief in contact te laten komen met authentieke vragen uit bedrijven en instellingen uit die sector.

Waarom bestaat het vak O&O?

Wettelijk bestaat de mogelijkheid dat O&O ook in de maatschappijvakken als keuze-examenvak wordt gekozen. Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) bereidt leerlingen voor op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector van de maatschappij.

Welk niveau is technasium?

Een technasium is een middelbare school op havo- en/of vwo- niveau: hier wordt de meer getalenteerde leerling op technisch gebied en bij de bètavakken uitgedaagd. Een technasiumleerling krijgt naast de reguliere examenvakken ook met een ander examenvak te maken, namelijk: Onderzoeken en Ontwerpen.

Wat kan je worden met technasium?

Onderzoek en ontwerpen Je werkt dan een half jaar aan een onderzoeks- of ontwerpopdracht (O&O). Tijdens je onderzoeks- en ontwerpopdracht werk je in kleine groepjes aan een echt probleem van een bestaand bedrijf. Na de brugklas kun je in leerjaar twee kiezen voor het Technasium.

Wat kun je met een technasium certificaat?

Technasium is projectonderwijs; werken in groepjes aan opdrachten uit het bedrijfsleven of van een overheidsinstantie. Elk project wordt afgerond met een presentatie. Bij O&O krijgen leerlingen een opdracht van een bedrijf of overheidsinstelling waarvoor ze een oplossing moeten bedenken.

Wat is het verschil met vwo en gymnasium?

Het vwo bestaat uit twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum. Beide opleidingen hebben hetzelfde niveau, duren allebei zes jaar en bereiden je voor op het wetenschappelijk onderwijs (WO), de universiteit. Het belangrijkste verschil tussen de twee opleidingen is dat je op het gymnasium Grieks en Latijn leert.

Welke scholen hebben technasium?

Op 16 september is het predicaat Technasium uitgereikt aan de middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat.