Wat is het traagheidsmoment?

Wat is het traagheidsmoment?

Het traagheidsmoment is het analogon (overeenkomstig begrip) van het begrip ’trage massa’, dat de mate van verzet tegen lineaire versnelling uitdrukt, zoals weergegeven in de tweede wet van Newton: F → = m a →. {displaystyle {vec {F}}=m {vec {a}}} .

Wat is een massatraagheidsmoment?

Het (massa)traagheidsmoment geeft de mate van verzet tegen verandering van hoeksnelheid van een lichaam met een zekere massa. Een object met een zekere uitgebreidheid ten opzichte van een gekozen rotatie-as, verzet zich tegen verandering van de hoeksnelheid om die as.

Wat is het traagheidsmoment in elastische mechanica?

Het traagheidsmoment vormt binnen de elastische mechanica een belangrijke eenheid om mee te rekenen, omdat daarmee de doorbuiging van liggers wordt bepaald. De constructie wordt namelijk belast met representatieve belasting en dat leidt tot een vervorming.

Wat is het impulsmoment in de natuurkunde?

Het impulsmoment is een belangrijke grootheid in de natuurkunde, mede vanwege de wet van behoud van impulsmoment: het impulsmoment van een systeem blijft constant, zolang er geen extern moment op uitgeoefend wordt. Het moment (arm maal kracht) is de afgeleide naar de tijd van het impulsmoment.

Hoe kun je een grafiek vermenigvuldigen?

Grafieken kun je horizontaal en verticaal verschuiven, maar je kunt ze ook veranderen door te vermenigvuldigen. Als resultaat van het vermenigvuldigen zul je zien dat de grafiek verticaal uitrekt (of inkrimpt). Hoe het verschuiven en het uitrekken of inkrimpen van een grafiek precies werkt leggen we je uit in deze theorie.

Wat is een eenparig cirkelvormige beweging?

De eenparig cirkelvormige beweging of ECB is een eenparige beweging langs een cirkelvormige baan, waarbij, net als bij de eenparig rechtlijnige beweging, de snelheid in grootte constant is. Er is echter ook een versnelling die ervoor zorgt dat het voorwerp zijn cirkelvormige baan zal behouden.