Wat is etnografisch veldwerk?

Wat is etnografisch veldwerk?

Het is vooral belangrijk de komende generaties van CADS MSc onderzoekers te trainen in het doen van ‘COVID-ready’ etnografisch veldwerk: veldwerk waarbij het verminderen van gezondheidsrisico’s voorop staat en onderzoekmogelijkheden creatief geoptimaliseerd worden, een aanzet waartoe wordt gegeven in dit online …

Wat betekent ethnography?

Etnografie (ethnography) is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij de onderzoeker zich onderdompelt in een gemeenschap of organisatie om gedragingen en interacties van dichtbij te kunnen observeren. De term etnografie verwijst ook naar het geschreven rapport dat de etnograaf na afloop opstelt.

Wat betekend etnografisch?

Wat is etnografische fotografie?

Etnografisch onderzoek is een intensieve en langdurige vorm van kwalitatief onderzoek, waarin het perspectief van de ander centraal staat. Evert Bisschop Boele beschrijft de kenmerken en laat zien dat deze vorm van onderzoek een diep inzicht oplevert in de complexiteit van het dagelijks leven.

Wat is Netnografisch onderzoek?

Netnografisch onderzoek voor het in kaart brengen van meningen en wensen. Online marktonderzoek wordt ook wel netnografisch onderzoek genoemd. Dit is afgeleid van etnografisch onderzoek, het bestuderen van mensen en communities in hun dagelijks gedrag, wensen, denkbeelden en cultuur.

Wat is saturatie in onderzoek?

De dataverzameling gaat net zo lang door tot er ‘saturatie’ (verzadiging) is bereikt. Dit is het punt waarop er geen nieuwe informatie meer naar voren komt. Dataverzameling en data-analyse vinden daarom afwisselend (iteratief) plaats om zoveel mogelijk diepgang in het onderzoek aan te brengen.

Wat is methode triangulatie?

Er is sprake van triangulatie als je verschillende bronnen, theorieën, onderzoeksmethoden of data-analysemethoden gebruikt om iets te onderzoeken. Hierdoor bekijk je je onderzoeksvraag vanuit verschillende richtingen. Triangulatie verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten.