Wat is een ontwikkelingsachterstand?

Wat is een ontwikkelingsachterstand?

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich (veel) langzamer dan hun leeftijdsgenoten. Ze gaan bijvoorbeeld later rollen, zitten, staan, lopen of praten. Vaak zijn er vanaf de geboorte al (lichamelijke) klachten. Soms wordt een ontwikkelingsachterstand pas later duidelijk.

Wat zijn psychomotorische kenmerken?

Psychomotoriek is de wisselwerking tussen psyche (hersenactiviteit: denken, emoties en gedrag) en motoriek (bewegingsfunctie van het lichaam). Met onze psyche bedenken we allerlei bewegingen en via de motoriek kunnen we ze uitvoeren. Dat varieert van houdingen aannemen, lopen, gebarentaal, mimiek tot spreken.

Wat zijn psychomotorische doelen?

Onderwijs, gericht op algemene vaardigheden van de leerling.

Wat is een ontwikkelingsachterstand? Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich langzamer in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Ze gaan bijvoorbeeld later rollen, zitten, staan, lopen of praten dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Hoe wordt een ontwikkelingsachterstand ook wel genoemd?

Wat is de ernst van de verstandelijke handicap?

De ernst van de verstandelijke handicap wordt onderverdeeld in: licht (IQ 50-55 tot 70-75) matig ((IQ 35-40 tot 50-55) ernstig (IQ 20-25 tot 35-40)

Hoe ontstaan verstandelijke beperkingen?

Een verstandelijke beperking kan op verschillende manieren ontstaan: Het zit in de familie. Je moeder of vader heeft ook een verstandelijke beperking. Je kunt een syndroom of stoornis hebben waarbij een verstandelijke beperking een van de gevolgen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Syndroom van Down.

Wat is een ontwikkelingstoornis en een ontwikkelingsprobleem?

Wat is het verschil tussen een ontwikkelingsstoornis en een ontwikkelingsprobleem? Men spreekt over een ontwikkelingsstoornis als het probleem of de problemen hun oorsprong kennen in de aanleg of rijping van het centrale zenuwstelsel van het kind. Als de problematiek door omgevingsfactoren wordt veroorzaakt spreek men van een ontwikkelingsprobleem.

Wat is een leerstoornis?

Een leerstoornis is een probleem dat zich voordoet tijdens de prille kinderjaren in het leren van vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen, spreken, taal en zelfs bewegingen (motorische vaardigheden). Onbehandeld kunnen ze later voor grotere problemen zorgen of voor een tragere vooruitgang tijdens de eerste schooljaren.