Wat is een niet geleide last?

Wat is een niet geleide last?

Alles wat uitsluitend aan een draad hangt is een niet-geleide last. De term ‘niet-geleide (of vrijhangende) lasten’ heeft betrekking op het kunnen zwenken, draaien, slingeren of anderszins uit positie kunnen geraken van lasten tijdens het hijsen, alsmede tijdens het mobiel horizontaal verplaatsen.

Wat is Hijslast?

(-en), inrichting die moet voorkomen dat in enige stand van de giek van een kraan het maximaal toelaatbare lastmoment met meer dan 10 % overschreden wordt. Indien bij een hijskraan de grootte van de werkbelasting, m.n. de hijslast, afhankelijk is van de vlucht, moet de kraan zijn voorzien van een lastmomentbeveiliging.

Wat is een Hijspunt?

Een andere benaming voor hijsogen binnen de industrie zijn oogbouten of oogmoeren. Ook takelogen of vastzetogen komt vaak voor. Het doel van een hijsoog is te dienen als hijspunt aan een last. Er zijn veel uitvoeringen van hijsogen.

Wat is het tegenovergestelde van hijsen?

Het tegengestelde van hijsen is „vieren”, d.w.z. het laten zakken.

Wat is Bedrijfslastmoment?

1. Bedrijfslastmoment: dit is de maximale waarde van: “de last in tonnen maal de afstand van hart draaikrans tot aan de kraanhaak volgens de gebruiksaanwijzing”. 2. Bedrijfslast: de maximaal toelaatbare last volgens de gebruiksaanwijzing.

Wat zijn hijsmiddelen?

Hijs en hefgereedschappen zijn middelen waarmee een last aan een hijswerktuig wordt bevestigd om te kunnen hijsen en heffen zoals kettingwerk, haken, stroppen, lengen, hijsbanden, blokken, hijsjukken, tangen, klemmen, grijpers, bakken en kubels, hefmagneten, vacuümhefgereedschap, kelderwinches, vijzels en vergelijkbare …

Wat zijn Hijs en hefmiddelen?

“Hefmiddelen” is een verzamelterm voor hefwerktuigen en hefgereedschappen. Vaak worden hefmiddelen samen met hijsmiddelen benoemd. Onder dit begrip vallen hijskranen, hijswerktuigen en hijsgereedschappen. Deze bijzondere arbeidsmiddelen worden vaak gebruikt om risicovolle handelingen te verrichten.