Wat is de functie van een pluizenzeef?

Wat is de functie van een pluizenzeef?

Met de functie FILTER kunt u een bereik met gegevens filteren op basis van criteria die u definieert.

Wat is de functie van een koolstoffilter?

De koolstoffilter zorgt ervoor dat de kooklucht wordt gezuiverd van vet en onzuiverheden. Kooklucht moet in de afzuigkap passeren via de kleine gaatjes in de koolstoffilter. Hierdoor komt de onzuivere lucht in aanraking met de koolstof filterwand. Deze absorbeert het vet en helpt de lucht zuiveren.

Waar dient een koolstoffilter voor?

Door het regelmatig vervangen van metaal- en koolstoffilters zorg je ervoor dat alle geuren, vet en stoom optimaal geabsorbeerd kunnen worden. Hierdoor blijft je keuken schoon en fris. Ook zorgt een koolstoffilter dat er schadelijke deeltjes worden opgenomen die vrijkomen tijdens het koken.

Hoe kun je getallen sorteren?

Als je getallen wilt sorteren, dan kun je van klein naar groot sorteren (“AZ↓”) of andersom (“AZ↑”). Als je tekst wilt sorteren, dan sorteer je in oplopende (“AZ↓”) of aflopende (“AZ↑”) numerieke volgorde. Als je datums of tijdstippen wilt sorteren, dan sorteer je van vroeg naar later (“AZ↓”) of andersom (“AZ↑”).

Hoe kunt u een niveau sorteren?

Selecteer onder Sorteren op de optie Waarden. Selecteer onder Volgorde een optie zoals A naar Z, Van klein naar groot of Van groot naar klein. Herhaal stappen 2-5 voor elke extra kolom waarop u wilt sorteren. Opmerking: Selecteer Niveau verwijderen om een niveau te verwijderen.

Hoe sorteer je een tekst?

Als je tekst wilt sorteren, dan sorteer je in oplopende (“AZ↓”) of aflopende (“AZ↑”) numerieke volgorde. Als je datums of tijdstippen wilt sorteren, dan sorteer je van vroeg naar later (“AZ↓”) of andersom (“AZ↑”).

Hoe maak je een tweede sorteerregel?

Maak een tweede sorteerregel. Klik op “Niveau toevoegen”. Deze voegt een sorteerregel toe onder de eerste regel. Selecteer de tweede kolom (bijv. de kolom Naam van het voorbeeld) en kies vervolgens een sorteervolgorde (kies hiervoor dezelfde volgorde als bij de eerste regel, voor de leesbaarheid).

Hoe filter aanpassen Excel?

Een gegevensbereik filteren

  1. Selecteer een cel in het bereik.
  2. Selecteer Gegevens > filter.
  3. Selecteer de kolomkoppijl .
  4. Selecteer Tekstfilters of Getalfilters en selecteer vervolgens een vergelijking, zoals Tussen.
  5. Voer de filtercriteria in en selecteer OK.