Wat is de echte naam van Plato?

Wat is de echte naam van Plato?

In het Grieks betekent Plato de brede of de dikke. Plato’s echte naam is Aristocles. Hij is zo invloedrijk dat filosoof Alfred North Whitehead stelde: ‘De filosofie van de laatste tweeëneenhalf duizend jaar is niets dan een voetnoot bij Plato. ‘ In zijn jonge jaren was hij overigens een getalenteerd dichter.

Wat waren Plato en Aristoteles?

Plato en Aristoteles waren Atheense filosofen. Plato was leerling van Socrates, en Aristoteles heeft van Plato geleerd. Ze leefden ongeveer in de vierde eeuw voor Christus en behoorden dus tot de zogenaamde Griekse filosofen.Ik heb voor deze praktische opdracht de verschillen over de kennis en ideeënleer tussen Plato en Aristoteles bekeken.

Wanneer was Aristoteles geboren?

Aristoteles werd geboren in 384 voor Christus, in Staigira (Macedonie, Griekenland). Zijn vader, Nichomachus, was de hofarts van de koning van Macedonië. Hij was de grootvader van Alexander de Grote. Toen Aristoteles nog vrij jong was, stierf zijn vader.

Hoe keerde Aristoteles terug naar Athene?

Rond 335 werd de stad Thebe verwoest, en keerde Aristoteles samen met Theophrastos terug naar Athene. Hij ging dit keer niet terug naar de school waar hij eerder les had gehad, maar hij vestigde zelf een school; Lukeion (het Lyceum). Later stond deze school beter bekend als Peripatos.

Waarom schreef Plato in dialogen?

In het jaar 399 v. Chr. werd Socrates veroordeeld tot het drinken van de gifbeker wegens goddeloosheid en het bederven van de jeugd. Plato vond de aanklacht, net als vele andere bewonderaars van Socrates, onrechtvaardig en begon na zijn dood met het schrijven van zijn dialogen.

Wat waren de drie delen van de ziel volgens Plato?

Plato stelde in de Phaedrus dat er drie delen van de ziel zijn: het verlangende of begerende deel, dat ons op eten, bedpartners en geld stort; het willende deel, dat zich bezighoudt met eer en moed; en het rationele deel, dat diep en logisch over dingen nadenkt.

Hoe heten de 3 bekendste oude Griekse filosofen?

Het is pas op dat moment dat het zwaartepunt van de Griekse filosofie zich verplaatst van Groot-Griekenland naar Athene. Geen discussie over de Oudheid kan voorbij gaan aan ‘de grote drie filosofen’, namelijk Socrates, Plato en Aristoteles.

Wie was de meester van Plato?

Plato (Grieks: Πλάτων/Pláton, Athene, ca. 427 – 347 v. Chr.) is een van de bekendste, meest gelezen en bestudeerde filosofen ter wereld. Hij was de leerling van Socrates en de leraar van Aristoteles, en hij schreef in het midden van de vierde eeuw voor Christus in het oude Griekenland.

Wat dacht Plato over democratie?

Rechtvaardigheid in de staat houdt voor Plato in dat iedereen doet waar hij het best voor geschikt is. Omdat hij ervan uitgaat dat mensen niet gelijk zijn, is zijn ideale staat dus geen democratie.

Wat voor soort filosoof is Plato?

Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was de stichter van de Atheense Akademeia, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het Westen….

Plato
Beroep filosoof en schrijver
Oriënterende gegevens

Wie was een beroemde Griekse filosoof?

Aristoteles was een Griekse filosoof die ook wel de meest universele filosoof van de oudheid wordt genoemd. Hij schreef over talloze onderwerpen, variërend van de grondbeginselen van de natuurkunde tot ethiek en politiek. Hij was de leerling van Plato en de leraar van Alexander de Grote.

Wie dronk de gifbeker?

Hij weigerde om zich op een ernstige manier te verdedigen en dat kostte hem uiteindelijk zijn leven. Hij werd veroordeeld om te sterven door het drinken van dollekervel. Omringd door zijn vrienden, dronk Socrates de gifbeker en stierf met rustig gemoed.