Wat is de CV-waarde van een klep?

Wat is de CV-waarde van een klep?

De Kv-waarde (of Cv-waarde) geeft de capaciteit aan van de regelklep bij een standaard druk en temperatuur. De Cv-waarde is een standaardwaarde volgens de Amerikaanse norm en de Kv-waarde geldt volgens de Europese norm. De Kv-waarde is de capaciteit bij 1 bar drukverschil en een temperatuur van 20°C.

Wat betekend KVS waarde?

De Kv-waarde geeft het debiet aan in een regelklep bij een bepaalde klepstand bij een drukverschil van 1 bar. De speciale situatie met een volledig open klep geeft de Kvs-waarde. De Kvs-waarde geeft het debiet aan in een regelklep bij een volledig open klep en een drukverschil van 1 bar.

Waar staat KVS voor?

Katholieke Vlaamse Studentenbeweging, een studentenbeweging. Koninklijke Volker Stevin, een voormalig bouw- en baggerbedrijf. Koninklijke Volker Wessels Stevin, een bouwbedrijf. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, een Nederlandse beroepsvereniging van economen.

Wat doet een driewegklep in een cv ketel?

De driewegklep van de cv-ketel zorgt ervoor dat warm water ofwel naar cv-verwarmingselementen stroomt, zoals radiatoren of stroomt naar de kraan om te gebruiken als warm huishoudelijk tapwater.

Wat is een cv klep?

Met een 2-wegklep is het mogelijk om een deel van de installatie met een externe thermostaat af te sluiten of juist te openen, onafhankelijk van de centrale thermostaat. Met een 3-wegklep kan het cv water naar de radiatoren worden gestuurd of naar een warm waterwisselaar, tapspiraal of boiler.

Wat is de functie van een regelklep?

Een regelklep is een onder andere in de procestechniek gebruikt instrument dat een continu variabele restrictie voor het doorstromende medium vormt. De regelklep kan handbediend zijn, zelfregelend, of via sensoren aangestuurd worden door een procesautomatiseringssysteem.

Wat betekent CV-waarde?

De Cv-waarde (of Kv waarde in SI) geeft de weerstand aan die de klep uitoefent op de vloeistof of gasstroom.