Wat is de belangrijkste functie van de ozonlaag?

Wat is de belangrijkste functie van de ozonlaag?

Ozon in de stratosfeer absorbeert een groot deel van de biologisch schadelijke ultraviolette straling van de zon. Blootstelling van de mens aan ultraviolette straling verhoogt het risico op huidkanker, staar, en een onderdrukt immuunsysteem.

Is er geen leven zonder de ozonlaag?

Zonder de ozonlaag is er geen leven mogelijk, omdat alles verschroeid zou zijn van de hitte. De ozonlaag moet de Ultra violette straling van de zon tegenhouden, omdat er anders veel kans is op huidkanker, en het kan makkelijk andere vormen van leven aantasten. Wij hebben het probleem dat de ozonlaag wordt afgebroken.

Wat zijn de stoffen die de ozonlaag aantasten?

Veel stoffen die de ozonlaag aantasten, zijn ook krachtige broeikasgassen. Veel van deze stoffen blijven nog tientallen tot honderden jaren in de atmosfeer aanwezig en zullen dus in die periode blijven bijdragen aan het versterkte broeikaseffect. Zowel door verdunning van de ozonlaag als door uitstoot van broeikasgassen koelt de stratosfeer af.

Hoe ontstaat ozonvorming?

Ozon wordt van nature gevormd en afgebroken door de uv-straling van de zon. De ozonvorming vindt plaats in de atmosfeer, wanneer de uv-stralen van de zon zuurstofmoleculen (O2) splijten tot zuurstofatomen (O), die vervolgens met elkaar reageren en ozon (O3) vormen.

Wat zijn de ozonmoleculen?

De ozonlaag bestaat uit O3 moleculen (ozonmoleculen), deze zijn bijna hetzelfde als zuurstofmoleculen. Ozonmoleculen zijn heel erg schadelijk voor je lichaam, als ze je lichaam binnen komen. Toch is de ozonlaag heel belangrijk, want zonder de ozonlaag zou alles verschroeien. In de ozonlaag is ongeveer tien op de miljoen moleculen een ozonmolecuul.

Hoe beschermt de ozonlaag ons?

De ozonlaag absorbeert de kortgolvige ultraviolette straling van de zon en beschermt ons daarmee tegen de gevaarlijke zonnestralen. Vooral de schadelijke uv B- en uv C-straling wordt door de ozonlaag afgevangen. In gebieden waar er gaten in de ozonlaag zitten, is de ultraviolette straling op het aardoppervlak hoger.