Wat is Capgras?

Wat is Capgras?

Het syndroom van Capgras of dubbelgangerswaan is een psychische aandoening die gezien kan worden als identificatiesyndroom, een vorm van agnosie waarbij mensen, dieren of voorwerpen wel normaal worden herkend, maar hun identiteit niet.

Wat is het syndroom van Ganser?

Het syndroom van Ganser is een zeldzame psychische aandoening die wordt gekenmerkt door het geven van ‘bijna-juiste’ antwoorden op vragen of het geven van een verdraaide of cryptische uitleg.

Hoe vaak komt Dis voor?

Een dissociatieve identiteitsstoornis komt voor bij ongeveer 4% van de mensen die worden opgenomen voor een andere psychiatrische stoornis. DIS komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Iemand met DIS ervaart tussen twee tot in sommige gevallen meer dan honderd alters.

Wat is Charles Bonnet syndroom?

Het Charles Bonnet Syndroom is een aandoening waarbij verstandelijk gezonde mensen dingen zien die er in werkelijkheid niet zijn (hallucinaties). Charles Bonnet is geen psychische stoornis. Het is een afwijking in de waarneming.

Waarom krijg je hallucinaties?

Hoe ontstaat hallucineren? Het is niet precies bekend hoe hallucinaties worden veroorzaakt. Men vermoedt dat er een proces is waarbij teveel emotionele betekenis wordt toegekend aan de eigen interne spraak en visualisatie, zodanig dat die iets ‘externs’ krijgen, en worden waargenomen als ‘van buiten’.

Wat is het syndroom van cotard?

Het syndroom van Cotard of cotardwaan is een zeldzame psychische aandoening, waarbij iemand de waan heeft dat hij dood is, niet bestaat of dat zijn organen of bloed ontbreken.

Wie was Charles Bonnet?

De zwitserse filosoof Charles Bonnet schreef in 1760 voor het eerst over dit verschijnsel dat hij ontdekte bij zijn slechtziende grootvader. Dit syndroom is naar hem vernoemd. De kans op dit syndroom is groter naarmate de leeftijd toeneemt (m.n. > 65 jaar) en de visus (het gezichtsvermogen) slechter is (m.n. < 30%).

Wat kun je doen tegen hallucinaties?

Behandeling bestaat uit voorlichting, leren omgaan met hallucinaties, cognitieve gedragstherapie en (afhankelijk van de ernst van de klachten) medicatie. Lees meer over auditieve hallucinaties (stemmen horen), over het Zorgprogramma Stemmen Horen en over het Zorgprogramma Lijf & Leven.

Hoe weet ik of ik Dissocieer?

Dissociatie is een toestand van verlaagd bewustzijn. Als je last hebt van dissociatie kan het voelen alsof je gedachten, gevoelens, herinneringen en lichamelijke gewaarwordingen niet van jezelf zijn (depersonalisatie). Ook kunnen de wereld en de mensen om je heen kunnen heel vreemd aanvoelen (derealisatie).

Hoeveel mensen hebben DIS?

Naar schatting 1 procent van de populatie volwassenen heeft DIS. De diagnose wordt het meest bij vrouwen gesteld: 9 van de 10 gevallen zijn vrouwen.