Wat doet een generalist?

Wat doet een generalist?

De generalist speelt pro-actieve in op de ontwikkelingen in de wijk. Daarbij sluit hij aan bij de eigen kracht van de burger. Samen wordt bekeken wie in het eigen netwerk een rol kan spelen in het oplossen van een hulpvraag.

Wat betekent generalist?

Een generalist is iemand die weinig weet van veel. Dit in tegenstelling tot een specialist, die veel weet van weinig. Een generalist is breed en oppervlakkig opgeleid.

Wat is het verschil tussen een specialist en een generalist?

Een specialist is iemand die veel weet van weinig. Je bent expert in je vakgebied en je hebt een oplossing voor elk probleem binnen dat terrein. Een generalist is iemand die weinig weet van veel. Je bent breed opgeleid en in staat om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Welke arts is een generalist?

De huisarts moet dus van alle markten thuis zijn en een goede klinische blik hebben, zodat hij bij een eerste contact een goede triage kan uitvoeren. In deze omschrijving past de Engelse benaming general practitioner, de generalist.

Wat is een generalist GGP?

De Generalist GGP draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid door het zelfstandig uitvoeren van (werkterreingerelateerde) operationele politietaken.

Hoe wordt je generalist?

Voordat iemand zich orthopedagoog-generalist mag noemen moet hij na een studie pedagogiek of psychologie met aanvullende vakken aan de universiteit, bijna 3000 uur werkervaring hebben en moet hij een aanvullende studie van zeker twee jaar met succes hebben afgerond.

Wat is een generalist bij de politie?

Wat is generalistische zorg?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.

Wat is GGP politie?

Gebiedsgebonden politie is het fundament van de politie in Nederland. Het houdt in dat het politiewerk in een gebied van beperkte geografische omvang wordt uitgevoerd door een vaste groep politiefunctionarissen. Dit zijn de basisteams waarin de wijkagent een sleutelfunctie vervult.

Wat is het verschil tussen een orthopedagoog en een orthopedagoog generalist?

Na de universiteit kan een orthopedagoog een 2-jarige vervolg opleiding doen tot NVO orthopedagoog-generalist. Na deze opleiding kan een registratie in het BIG-register aangevraagd worden tot orthopedagoog generalist. Dit is een wettelijk, beschermde titel en is opgenomen in het BIG-register.

Hoeveel verdient een orthopedagoog generalist?

Een Orthopedagoog Generalist verdient als starter €3072 bruto per maand, wat kan oplopen tot €4835 bruto per maand (schaal 12). Het salaris is afhankelijk van registraties, opleiding en ervaring.