Wat betekent een corridor?

Wat betekent een corridor?

(-s), 1. gang in een gebouw; 2. smalle strook gebied of smalle strook van het luchtruim, die twee delen van een staat dwars door het territorium van een andere staat met elkaar verbindt, of een staat een uitweg naar zee verschaft.

Wat is een ontwikkeling corridor?

Corridor: gebied langs een hoofdverkeersas tussen twee knooppunten, waar veel transportgebonden bedrijvigheid is gevestigd. Vaak ook gebruikt als: verbindingsas of infrastructuuras. Een andere betekenis is: economische of stedelijke ontwikkelingsas langs infrastructuurbundels.

Wat zijn vervoersassen?

vervoersas waarlangs autowegen, spoorlijnen en waterwegen steden met elkaar verbinden.

Wat is een humanitaire corridor?

Wat is een humanitaire corridor? “Humanitaire corridors”, het is een begrip dat vaak opduikt in oorlogssituaties, en dan vooral wanneer bewoond gebied, zoals een stad, belegerd wordt. Er wordt een doorgang mee bedoeld waarlangs burgers het oorlogsgebied veilig kunnen verlaten.

Wat is een selectieve migratie?

Verschijnsel waarbij de vertrekkende bevolking geen dwarsdoorsnede vormt van de totale bevolking.

Wat is het verschil tussen uitschuiven en doorschuiven?

Door afroming van hulpbronnen, arbeidskrachten en kapitaal wordt de economische groei in de regio minder of stopt deze zelfs. Als een bedrijf 1 keer verplaatst heet het uitschuiven, daarna heet het doorschuiven.

Waarom is de blauwe banaan blauw?

Het “blauw” in de naam hangt ermee samen dat de Sociale Wetenschappers van het Franse instituut RECLUS, waarover Roger Brunet de leiding had, diezelfde boog blauw hadden gekleurd in hun studies over dit onderwerp.

Wat is stedelijke migratie?

Een relatief nieuwe ontwikkeling is dat een migrant zich steeds minder vaak permanent vestigt in de stad waar hij of zij aankomt. Steeds vaker vindt vervolgmigratie plaats, naar andere steden, naar andere landen en soms terug naar het land van herkomst.