Wat betekent artikel 11 Grondwet?

Wat betekent artikel 11 Grondwet?

Toelichting. In dit artikel staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of medische handelen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen. Beperkingen zijn alleen mogelijk als dit wettelijk is geregeld.

Wat is zelfbeschikkingsrecht wikikids?

Zelfbeschikkingsrecht of recht op zelfbeschikking is in het internationaal recht het recht van ieder volk om zelf te mogen bepalen onder welke soevereiniteit het wil vallen en zelf te beslissen over zijn economische, sociale en culturele ontwikkeling.

Wat is zelfbeschikkingsrecht der volkeren?

Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren is een concept dat teruggaat tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse revolutie op het einde van de 18 e eeuw, maar ook tot de Latijns-Amerikaanse opstanden tegen het Spaanse Rijk in de 19 e eeuw.

Wat is de vrije wil?

Vrije wil. De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen.

Wat is zelfbeschikkingsrecht?

Zelfbeschikkingsrecht. Het zelfbeschikkingsrecht of recht op zelfbeschikking is een begrip in het internationaal recht met twee betekenissen: In de staatkunde betekent zelfbeschikkingsrecht dat volkeren van de hele wereld zelf mogen bepalen onder welke soevereiniteit ze willen vallen.

Wat is vrije wil in de filosofie?

Wat de vrije wil betreft bestaan er in de filosofie de volgende stromingen: Determinisme: de leer dat alle gebeurtenissen onder invloed van de natuurwetten volledig bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen en impliceert dat de wil niet vrij is. Compatibilisme: de visie dat vrije wil en determinisme met elkaar verenigbaar zijn.

Wat is zelfbeschikking en mensenrechten?

Zelfbeschikking en mensenrechten. Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk. Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondslag van de mensenrechten.