Wat betekent A in Aanslagnummer?

Wat betekent A in Aanslagnummer?

De letter A staat voor een naheffingsaanslag van de loonheffing. De letter J betreft een teruggave van de loonheffingen. Let wel op: daaronder valt ook de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zwv). De letter L staat voor een loonheffing.

Waar staat de A voor bij de Belastingdienst?

Letter Belastingdienst in betaalkenmerk of beschikkingsnummer

Letters Belastingdienst Betekenis
A Loonbelasting naheffing
B Omzetbelasting
F Omzetbelasting naheffing
H Inkomstenbelasting / premie volksverzekering

Welk Aanslagnummer?

Bent u een aanslag of beschikking kwijt? Zoek dan eerst de juiste aanslag of beschikking op in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Daarop staat wat u moet betalen én het aangiftenummer, aanslagnummer of beschikkingsnummer.

Waarom veel geld terug van Belastingdienst?

Bijvoorbeeld als: er te veel loonheffing is ingehouden. u recht hebt op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten, waarmee nog geen rekening is gehouden. u te veel belasting hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag.

Hoe vraag ik een Machtigingscode aan?

Er zijn twee verschillende manieren waarop je de machtigingscode kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Je beschikt over een DigiD-code. Om een machtigingscode aan te vragen, log je in op https://machtigen.digid.nl/. Na het inloggen klik je op ‘machtiging aanvragen’ en volg je de verdere instructies.

Wat betekent mijn betalingskenmerk Belastingdienst?

Het betalingskenmerk wordt door de Belastingdienst gebruikt om een automatische betaling te kunnen doen. Als er geen of een onjuist betalingskenmerk wordt vermeldt, wordt het risico gelopen dat een betaling niet op tijd kan worden verwerkt. Dit kan tot gevolg hebben dat er invorderingsmaatregelen worden genomen.

Waar Aanslagnummer vermelden?

Dat nummer staat rechtsboven op de aanslag of beschikking die je eerder van de Belastingdienst kreeg.