Wat bedoelt Aristoteles met de uitspraak dat je met je karakter in balans zou moeten zijn?

Wat bedoelt Aristoteles met de uitspraak dat je met je karakter in balans zou moeten zijn?

Aristoteles heeft een aantal karaktereigenschappen (deugden) uitgewerkt. Bijvoorbeeld je mag niet te laag over jezelf denken, maar je moet ook niet verwaand zijn. Het juiste midden is als je “grootmoedig” bent. Je mag niet laf zijn maar ook niet roekeloos!

Wat vond Aristoteles?

Aristoteles was de eerste filosoof die op systematische wijze een volledige deugdethiek ontwikkelde. Vanuit zijn interesse in de biologie schetste hij de mens als een biologisch wezen dat een bepaalde taak of functie heeft. Volgens de filosoof heeft alles in de natuur een eigen doel of functie.

Wat is het werk van Aristoteles?

Aristoteles is, samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid. Zijn werk gaat over wiskunde, biologie, kunst, ethiek, logica en politiek. De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote.

Wat was de school van Aristoteles?

Aristoteles richtte een filosofische school, de Peripatetische School, op, gebaseerd op zijn eigen methode van filosofie bedrijven, het aristotelisme. In latere generaties richtte de school zich voornamelijk op de natuurwetenschappen en werd de filosofie gelaten voor wat het was.

Wat was Aristoteles de eerste filosoof?

Aristoteles was de eerste filosoof die op systematische wijze een volledige deugdethiek ontwikkelde. Vanuit zijn interesse in de biologie schetste hij de mens als een biologisch wezen dat een bepaalde taak of functie heeft. Volgens de filosoof heeft alles in de natuur een eigen doel of functie.

Wat is de Ethica van Aristoteles?

De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote. Aristoteles maakt onderscheid tussen theoretische (fysica, ontologie, logica) en praktische filosofie (ethica, politiek, poëtica).