Waarom mag een LZV niet overal komen?

Waarom mag een LZV niet overal komen?

De LZV mag alleen op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer; dit zijn in ieder geval alle auto(snel)wegen en belangrijke doorgaande routes. Verder zijn veel bedrijventerreinen en industriegebieden vrijgegeven.

Wat is de draaicirkel van een vrachtwagen?

CROW rekent met een draaicirkel van 13,3 m voor vrachtauto’s (een autobus wordt doorgaans niet als ontwerpvoertuig toegepast), waarbij r = 6,5 en de diameter van de binnenste (draai)cirkel 13,3 m bedraagt (ASVV2012, publicatie 723).

Hoeveel mag een container oversteken?

Lange (deelbare) lading Aan de achterzijde mag lading niet meer dan 1 meter uitsteken, maar nooit meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as. Verder mag lading niet meer dan 60 cm achter de bumper uitsteken, als de afstand tussen het wegdek en de lading meer bedraagt dan 55 cm.

Waar mag ik met een LZV rijden?

Een ecocombi mag niet overal rijden. Er moet ontheffing aangevraagd worden voor het voertuig en voor de wegen waar men wil rijden. Nederlandse autosnelwegen zijn wel vrijgegeven. Aan het voertuig, de chauffeur en de infrastructuur worden ook eisen gesteld.

Waar mag je allemaal met LZV rijden?

Een LZV-combinatie mag niet zomaar overal rijden. Het netwerk waar dit wel is toegestaan bestaat uit onder andere alle snelwegen, steeds meer N-routes en een groot deel van het weggennetwerk van het Rotterdamse havengebied. De RDW heeft een kaart opgesteld waar wel gereden mag worden.

Hoeveel meter mag ondeelbare lading voor een auto maximaal uitsteken?

Regels voor een auto met ondeelbare uitstekende lading Aan de beide zijkanten mag de lading 20 centimeter uitsteken. Aan de achterzijde mag het tot 1 meter uitsteken zonder markeringsbord. Met een markeringsbord mag de lading maximaal de helft van de lengte van je auto uitsteken en niet meer dan 5 meter.

Wat is de maximale asbelasting voor èn achteras bij het vervoer zand grond?

De last onder één (enkele) as mag niet meer zijn dan: 10 ton voor een niet aangedreven as. 11,5 ton voor een aangedreven as. 12 ton voor een as van een werktuig (uitsluitend in Nederland)

https://www.youtube.com/watch?v=vA247ugKL44