Waarom in beroep gaan?

Waarom in beroep gaan?

Als u niet akkoord gaat met een gerechtelijke beslissing, voorziet ons rechtstelsel in een aantal mogelijkheden, rechtsmiddelen genoemd, om deze beslissing aan te vechten. Het is belangrijk de rechtsmiddelen juist en tijdig in te stellen. U doet dus best een beroep op juridische bijstand.

Wat gebeurt er als je in beroep gaat?

Uw beroep wordt behandeld door een rechter. De rechter kan uw zaak schriftelijk afhandelen of een zitting in de rechtbank inplannen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter dan kunt u in verzet of in hoger beroep gaan. Aan een beroep en hoger beroep zijn kosten verbonden.

Wat kost het als je in hoger beroep gaat?

Als u besluit om hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de rechtbank, dan moet u de Centrale Raad van Beroep zogenaamde griffierechten betalen. Deze administratieve kosten bedragen in dit geval 110 euro.

Kan u in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar?

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Voordat u in beroep kunt gaan, moet u dus eerst bezwaar maken. Soms kunt u rechtstreeks in beroep gaan, zonder eerst bezwaar te maken. Hoger beroep is mogelijk als u het ook niet eens bent met de beslissing op uw beroep.

Wat is een hoger beroep?

Hoger beroep is een rechtsmiddel dat u toelaat om de zaak voor te leggen aan een hogere rechtbank. Zo wordt het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, behandeld door de correctionele rechtbank. Het hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank zal worden behandeld door het hof van beroep. In principe zijn alle

Kan het hoger beroep niet worden verzwaard?

In principe mag het hoger beroep geen nadeel berokkenen aan degene die het instelt. Dus als u als veroordeelde alleen hoger beroep instelt, mag de eerste straf niet worden verzwaard. In de praktijk echter tekent meestal ook het openbaar ministerie beroep aan, en in dat geval kan de straf dus eventueel wel worden verzwaard.