Waar zit de erector spinae?

Waar zit de erector spinae?

erector spinae bevindt zich over de gehele lengte van de rug. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft een aantal punten waarmee deze is verbonden, deze punten worden de origo en de insertie genoemd. De origo (oorsprong) is het begin van de spier, de insertie (aanhechting) is het einde van de spier.

Welke spieren zitten er in je rug?

Musculus Trapezius, de monnikskapspier ofwel de ruitvormige spier boven op uw rug. Musculus Erector Spinae, heeft als functie het strekken van uw rug. Musculus Latissimus dorsi, ook wel de ‘brede rugspier’ genoemd. Musculus Rhomboideus, de ruitvormige spier tussen uw schouderbladen.

Wat is de erector spinae?

De ‘Musculus Erector Spinae’, ook wel de ‘de rompstrekker’ genoemd, behoort tot de lange rechte rugspieren en heeft als belangrijkste functie het strekken van de rug. Door het blokkeren van de zenuwen onder de erector spinae kunnen uw pijnklachten verminderen.

Wat is Spinae?

Spina bifida (‘open rug’ of ‘open ruggetje’) is een aangeboren aandoening die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van het ruggenmerg en de wervelkolom. Dit komt voor bij 4.5 van de 10.000 geboorten per jaar. Er zijn 2 vormen: spina bifida occulta of spina bifida aperta.

Wat is de antagonist van de lange rugspier?

Musculus erector spinae

Rugstrekker
Musculus erector spinae
Nederlands rugstrekspier lange rugstrekker
Gegevens
Antagonist musculus rectus abdominis

Is de antagonist van je rugspier is je buikspier?

Goede voorbeelden hiervan zijn de plank en de crunch. Deze spreken de schuine, rechte en diepe buikspieren aan als hoofdverantwoordelijke (ofwel agonist) van de beweging. Daarnaast worden bij de plank ook de onderrug spieren geprikkeld, als tegenhanger (antagonist) van de buikspieren.

Waar bevindt zich de erector spinae?

De m. erector spinae bevindt zich door de 3 componenten op meerdere plaatsen in het lichaam. Origo: heiligbeen (os sacrum), de bekkenrand (crista iliaca) en loopt tot op het achterhoofd. Insertie: Doornuitsteeksels (processus spinosi)en de dwarse uitsteeksels (processus transversie) van alle wervels en ribben.

Wat is de m. erector spinae?

De m. erector spinae bestaat uit 3 componenten, namelijk de m. iliocostalis, de m. longissimus en de m. spinalis en kan een rol spelen bij het hebben van rugpijn. Daarnaast bevindt zich er ook een gedeelte in de hals, het ‘ Spino transversale systeem ’, wat behoort tot de m. erector spinae. M. Iliocostalis (cervicis / thoracis / lumborum)

Wat is een musculus erector spinae?

De ‘Musculus Erector Spinae’, ook wel de ‘erector trunci’ (de romp strekker) genoemd, behoort tot de lange rechte rugspieren en heeft als voornamelijkste functie het strekken van de rug.De m. erector spinae bestaat uit 3 componenten, namelijk de m. iliocostalis, de m. longissimus en de m. spinalis en kan een rol spelen bij het hebben van rugpijn.