Waar zijn de Vikingen op hun reizen geweest?

Waar zijn de Vikingen op hun reizen geweest?

De vikingen woonden in het gebied dat nu Noorwegen, Zweden en Denemarken heet. Samen met Finland noemen we deze landen Scandinavië. Net als de mensen in onze streek leefden de vikingen van landbouw en veeteelt. In Scandinavië zijn veel bossen en grote meren en het land is rotsachtig.

Waar reisden de Deense Vikingen?

De Deense Vikingen reisden vooral langs de Noordzee richting het zuiden, de Noren trokken naar gebieden ten noorden van Groot-Brittannië en de Zweden gingen naar het oosten. Aan het eind van de achtste eeuw vonden de eerste aanvallen van Vikingen plaats, in eerste instantie in Engeland, daarna in Ierland.

Wat waren de Vikingen?

De Vikingen waren boeren, jagers, vissers, handelaren, maar toch ook vooral plunderaars. In 793 na Christus zijn ze begonnen met hun veroveringen. Driehonderd jaar heeft Europa, Rusland en Constantinopel te maken gehad met de plunderingen, veroveringen en overheersing van de Vikingen. Hieronder allereerst een overzicht van de plundertochten en

Hoe leefden de Vikingen in Scandinavië?

Hoe leefden de Vikingen? De Vikingen die in Scandinavië woonden, waren vaak boeren. Ze verbouwden onder meer tarwe, rogge, gerst en wortels en ze hielden dieren als koeien, schapen en pluimvee. Daarnaast visten en jaagden ze om in hun voedselbehoefte te voorzien. De boeren hielden vaak slaven om het werk voor hen te laten doen.

Waar kwamen de Vikingen uit?

Over de Vikingen. De Vikingen kwamen uit Scandinavië, dat is het geheel van Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.De Vikingen maakten grote reizen met hun Vikingschip. Voorop zit meestal een drakenkop. Waar ze aan land gingen maakten ze vaak een grote plundertocht.

Wat zijn de Vikingen in Scandinavië?

Zweden en Denemarken heet. Samen met Finland noemen we deze landen Scandinavië. Net als de mensen in onze streek leefden de vikingen van landbouw en veeteelt. In Scandinavië zijn veel bossen en grote meren en het land is rotsachtig. De vikingen woonden daarom vooral langs de kusten, want daar lag de meest vruchtbare grond. Een Vikingboot

Wat is de naam van de Vikingen?

Noormannen is de naam voor het hele volk, Vikingen waren alleen de Noormannen die de zee op gingen. Vaak wordt gedacht dat alle Vikingen alleen woeste plunderaars waren, in werkelijkheid ontwikkelden ze zich tot handelaars. Een ander misverstand is dat het allemaal mannen waren. Er waren ook veel vrouwelijke Vikingen.