Waar vindt de gasuitwisseling in de long plaats?

Waar vindt de gasuitwisseling in de long plaats?

De kleinste takjes leiden tot de zogenaamde longblaasjes. Die longblaasjes zijn zakjes met cellen. In deze longblaasjes vindt de gasuitwisseling plaats tussen de ingeademde lucht en je bloed. Deze gasuitwisseling vindt plaats op een oppervlak van de longblaasjes.

longblaasje = Een longblaasje of alveolus is de kleinste functionele eenheid van de long. In de longblaasjes waar vindt de gaswisseling plaats . CO2 wordt er afgegeven aan de lucht, O2 wordt er opgenomen door het bloed….

Waar is de zuurstofconcentratie het hoogst?

Het milieu in de longen zorgt ervoor dat hemoglobine (Hb) een enorme affiniteit ontwikkelt voor zuurstof. De hemoglobine in de rode bloedcel zal in het milieu van de longen maximaal zuurstof opnemen. Alle hemoglobine zal daar voor 98% verzadigd zijn van zuurstof.

Hoe heet het proces van gasuitwisseling in de longen?

Daarna splitsen de bronchiën weer in een heleboel bronchiolen, kleinere vertakkingen. Aan het einde van de bronchiolen zitten de longblaasjes, die ook wel eens alveoli worden genoemd. Gaswisseling wordt ook wel respiratie genoemd. Bij zoogdieren heet gaswisseling vaak gewoon ademhaling.

Hoe werkt gaswisseling in de longblaasjes?

De longblaasjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en afvalstoffen. Dat doen ze via een netwerk van hele kleine bloedvaatjes, die om de longblaasjes heen liggen. Via deze bloedvaatjes komt de ingeademde zuurstof in het bloed terecht. Het bloed vervoert het zuurstof daarna door het hele lichaam.

Waar gebeurt de gaswisseling?

Je ademt zuurstof in en koolzuurgas uit. Zuurstof wordt via de longblaasjes afgegeven aan je bloed. Dit noemen we gaswisseling. Als de zuurstof gebruikt is, gaat koolzuurgas vanuit het bloed weer de longblaasjes in.

Waar vind de gaswisseling van zuurstof en koolzuur plaats?

Wat is alveolaire lucht?

Alveolaire concentratie = De alveolaire concentratie van een gas is het aandeel van dat gas in een mengsel dat rechtstreeks afkomstig is uit de diepste delen van de longen, de longblaasjes of alveolen.

Hoe longblaasjes herstellen?

Als je stopt met roken zullen kapotte longblaasjes niet herstellen. Wel zullen de ‘goede’ longblaasjes weer beter gaan werken. En zodra je niet meer rookt gaan er geen longblaasjes meer kapot. Vanaf het moment dat je niet meer rookt begint het herstel.