Waar liggen de receptoren bij dieren?

Waar liggen de receptoren bij dieren?

De elektroreceptoren liggen vaak op de snuit. Zowel bij het vogelbekdier als de lepelsteuren is de snuit verlengd en afgeplat. Door de afgeplatte snuit heen en weer te bewegen, kunnen zij veranderingen in signaalsterkte opvangen, waardoor zij hun prooi kunnen lokaliseren.

Waar komen Alen vandaan?

Amerikaanse en Europese alen zijn twee verwante soorten en paaien beide in de Sargassozee. Amerikaanse alen trekken naar het noordwesten, Europese alen trekken naar het noordoosten. Opvallend is dat in IJsland relatief veel hybriden worden aangetroffen.

Wat is een receptor of weefselelement?

Receptor is een cel of weefselelement dat gevoelig is voor prikkels. De meeste receptoren zijn speciale cellen met een gewijzigde bouw, die onderdeel uitmaken van de zintuigen. Ook zijn er de zgn. vrije zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor allerlei prikkels zonder dergelijke speciale cellen te bezitten.

Wat gebeurt er na binding met een receptor?

Na binding met een receptor kunnen er twee dingen gebeuren: de receptor wordt geactiveerd. Na activatie van de receptor door een farmacon ontstaat er dezelfde fysiologische respons die ook zou optreden na binding met de bijbehorende endogene stof. Alleen kan de aard, zoals intensiteit en duur, van de respons afwijkend zijn.

Welke receptoren werken op de insulinereceptor?

Deze receptoren liggen vaak in de celkern, en de respons treedt over het algemeen traag in. De schildklier- en steroïdhormonen werken op dergelijke receptoren. Enzymgebonden receptoren: de insulinereceptor is bijvoorbeeld direct gebonden aan het enzym tyrosinekinase, waardoor deze pas werkt als er insuline op de receptor aanwezig is.

Wat zijn de receptoren?

Receptoren zijn eiwitten in de celmembraan, het cytoplasma of de celkern, waaraan een specifiek molecuul kan binden. Receptoren kunnen signalen van binnen of buiten de cel doorgeven: wanneer een signaalmolecuul aan een receptor bindt, kan de receptor een cellulaire respons op gang brengen.