Is verhuurder verantwoordelijk voor overlast huurder?

Is verhuurder verantwoordelijk voor overlast huurder?

Conclusie. In overlastsituaties is de verhuurder verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de overlast te beëindigen. Zo dient er een gedegen onderzoek te worden gehouden en bij gebleken overlast dient de verhuurder zoveel mogelijk te interveniëren.

Is verhuurder verantwoordelijk voor gedrag huurder?

Als een huurder tegenover andere huurders van dezelfde verhuurder onrechtmatige overlast veroorzaakt, is de verhuurder zelfs verplicht op te treden tegen de huurder die de overlast veroorzaakt. Als de verhuurder dit nalaat, dan wordt de overlast als een gebrek gezien aan het gehuurde.

Is overlast van buren een gebrek?

Wanneer een huurder wordt geconfronteerd met overlast van buren die dezelfde verhuurder hebben, kan het niet optreden door verhuurder tegen die overlast kwalificeren als een ‘gebrek’.

Wat kan ik doen als mijn verhuurder zegt dat ik overlast veroorzaak?

Wanneer de overlast een ernstig en structureel karakter heeft, is het mogelijk om een gerechtelijke procedure op te starten tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Wie is verantwoordelijk voor geluidsoverlast?

Als je wel de verhuurder bent van diegene die geluidsoverlast veroorzaakt, ben je hier aansprakelijk voor. In dit geval is het je wettelijke verplichting om de overlast aan te pakken. Gebeurt dit niet, dan kunnen je andere huurders die overlast hebben gerechtelijke stappen ondernemen.

Wie is verantwoordelijk voor woongenot?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de huurwoning. De verhuurder is verantwoordelijk voor andere onderhoudsproblemen, zoals een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of achterstallig onderhoud.

Is geluidsoverlast een gebrek?

Geluidsoverlast is een feitelijke stoornis in het huurgenot door derden en kwalificeert in beginsel niet als een gebrek.