Hoeveel kerncentrales in Spanje?

Hoeveel kerncentrales in Spanje?

Dat blijkt uit het jaarrapport van Foro Nuclear, de beroepsfederatie van de nucleaire sector in Spanje. Spanje telt, net als België, 7 kernreactoren. In 2019 produceerden ze maar liefst 55.824 GWh, wat neerkomt op 21,41% van de totale elektriciteitsproductie van het land.

Waar komen de 2 kerncentrales?

Elektriciteitsproducent EPZ wil twee nieuwe kerncentrales gaan bouwen naast de bestaande kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Het bedrijf heeft zijn plannen toegelicht in een hoorzitting voor Tweede Kamerleden.

Wat zijn de voordelen van kernenergie?

Voor kernenergie zijn we minder afhankelijk van politiek instabiele regio’s, dan voor gebruik van olie en gas. Uranium komt over de hele wereld voor in rotsen, bodem en zeewater. Nadelen. Het grootste nadeel van kernenergie is het radioactieve afval uit een centrale, maar ook het afval van uraniumwinning en het sloopafval na sluiting van een

Waar staat de kernenergie in Nederland?

Kernenergie in Nederland. In Nederland staat één centrale voor elektriciteitsproductie. Deze kerncentrale staat in Borssele (Zeeland). De Nederlandse elektriciteitsmix bestaat voor ongeveer 5% uit kernenergie. Borssele heeft hierin het grootste aandeel. De rest komt uit andere Europese landen waarvan wij stroom importeren.

Waarom is kernenergie in het kort?

Kernenergie in het kort. Bij de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale ontstaat weinig milieubelasting. Bij de bouw van een kerncentrale, en tijdens de winning en het vervoer van de grondstof (uranium) worden wel fossiele brandstoffen gebruikt. Zo zorgt kernenergie toch voor een geringe uitstoot van CO2.

Wat is de brandstof van de kernenergie?

Uit kernenergie wordt uit weinig brandstof veel elektriciteit opgewekt. Uranium is de brandstof van de kerncentrale. Dit materiaal is in overvloed aanwezig in de aardkorst. Even ter vergelijking: Een kilo hout zorgt voor 1 kilowattuur aan energie, maar een kilo uranium zorgt voor 40.000 kilowattuur aan energie.