Hoeveel CO2 uitstoot EU?

Hoeveel CO2 uitstoot EU?

Nederland draagt 4,5 procent bij aan de EU-uitstoot. Een Nederlander zorgt voor 34 procent meer uitstoot dan een gemiddelde Europeaan. Slechts vier EU-landen doen het op dit punt slechter. De emissies hangen samen met de omvang van de economie, die in Nederland per inwoner relatief groot is.

Welk land is de grootste vervuiler ter wereld?

Meest vervuilende landen ter wereld

  • China, met meer dan 10.065 miljoen ton CO2-uitstoot.
  • Verenigde Staten, met 5.416 miljoen ton CO2.
  • India, met 2.654 miljoen ton CO2.
  • Rusland, met 1.711 miljoen ton CO2.
  • Japan, 1.162 miljoen ton CO2.
  • Duitsland, 759 miljoen ton CO2.
  • Iran, 720 miljoen ton CO2.
  • Zuid-Korea, 659 miljoen ton CO2.

Hoeveel uitstoot per land?

De uitstoot per land op basis van ALLE broeikasgassen

Land Totale uitstoot obv ALLE broeikasgassen (Gt CO₂e)
China 12
VSA 6,3
EU28 3,6
India 3,2

Wat is de wereldwijde CO2-uitstoot?

De wereldwijde CO2-uitstoot bedraagt 49,3 gigaton (cijfers: 2016). Dat is 49,3 miljard ton CO2. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 1 ton (1.000 kg) uitstoot CO2 komt ongeveer vrij bij:

Wat is de manier om de CO2-uitstoot te verminderen?

Er zijn twee manieren om de CO2-uitstoot van auto’s te verminderen: door voertuigen efficiënter te maken of door de gebruikte brandstof te veranderen. Tegenwoordig gebruikt de meerderheid van de auto’s in Europa benzine (52%), maar elektrische auto’s worden steeds populairder.

Wat is de CO2-uitstoot in de zee?

CO2-uitstoot vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Ook dieren en mensen stoten CO2 uit. Een deel van de CO2-uitstoot wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee. Deze organismen zetten CO2 om in zuurstof (O2).