Hoeveel CO2 stoot het verkeer uit?

Hoeveel CO2 stoot het verkeer uit?

In 2020 stootte de Nederlandse transportsector 22 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. De luchtvaart draagt daar 35 procent aan bij, het wegvervoer 28 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Hoeveel procent CO2 stoot Nederland uit?

Daarentegen is in 2020 de gezamenlijke uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, lachgas en F-gassen) 55 procent lager dan in 1990. Ook in 2010 was deze uitstoot gehalveerd. Het aandeel CO2 in de totale uitstoot van broeikasgassen is dan ook gestegen, van 74 procent in 1990 naar 84 procent in 2020.

Wat is koolstofdioxide zwaarder dan lucht?

Koolstofdioxide is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen in grotten en (wijn)kelders. Een voorbeeld is de zogenaamde Hondsgrot bij Napels , waar de bodem bedekt is met een deken van kooldioxide. Mensen overleven een bezoek aan de grot, maar honden stikken direct, doordat ze zich met hun kop dichter bij de grond bevinden.

Wat is kooldioxide opgelost in water?

Enkele toepassingen. Koolstofdioxide opgelost in water vormt koolzuur of diwaterstofcarbonaat (H 2 CO 3 ). Soms wordt kooldioxide zelf – foutief – koolzuur genoemd (koolzuurgas zou correct zijn). Kooldioxide wordt veel gebruikt in frisdranken. Het toevoegen van koolstofdioxide onder druk aan dranken voor de prik, wordt carboniseren genoemd.

Waarom wordt koolstofdioxide gebruikt in brandblussers?

Koolstofdioxide wordt in sommige typen brandblussers gebruikt om vuur te bestrijden, met name indien water gevaarlijk zou zijn als blusmiddel, doordat het chemische reacties veroorzaakt, stroom geleidt of grote schade kan veroorzaken, zoals in papieren archieven.

Hoe gebruiken we koolstofdioxide bij fotosynthese?

Planten en andere autotrofe organismen gebruiken koolstofdioxide bij de fotosynthese. Bij deze chemische reactie worden water (H 2 O) en koolstofdioxide (CO 2) opgenomen en in glucose omgezet, terwijl zuurstofgas (O 2) wordt afgegeven. Voor dit proces is energie nodig, die wordt betrokken uit zonlicht.