Hoe wordt de BSK berekend?

Hoe wordt de BSK berekend?

■ Berekening van de BSK De standaardkoeproductie is de dagproductie voor kg melk bij de monstername vermenigvuldigd met een correctiefactor. Door middel van deze factor wordt de gemeten melk hoeveelheid gecorrigeerd voor leeftijd bij afkalven, seizoen en lactatiestadium.

Hoe lees ik een MPR-uitslag?

Bij de mpr-uitslag van het voorbeeldbedrijf op de rech- terpagina telt deze groep 22 koeien, die gemiddeld 36 dagen in productie zijn. is, mag niet groter zijn dan 0,15. Een vuistregel is dat koeien die meer dan 0,15 in vetgehalte dalen, meer dan een punt conditiescore verliezen.

Wat is de 305 dagen productie?

1. De traditionele 305-dagen productie: deze maat meet de gemiddelde melkproductie per koe per dag van het moment van afkalven tot en met dag 305 van de lactatie. 2. De 365-dagen productie: deze maat meet de gemiddelde melkproductie per koe per dag van dag 60 voor afkalven tot met dag 305 van de lactatie.

Hoeveel melk per koe per dag?

Een melkkoe geeft gemiddeld 27 liter melk per dag of zo’n 8000 liter per jaar. Omdat de melkproductie in de tijd afneemt, wordt de koe elk jaar opnieuw geïnsemineerd.

Hoeveel kg melk geeft een koe per jaar?

Gemiddeld werd op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet in 2019 bijna 9.500 kg melk per koe geproduceerd, terwijl dat in 2006 minder dan 8.400 kg was.

Waar staat MPR voor?

Melkproductieregistratie (MPR ofwel melkcontrole) is een zeer belangrijke schakel in uw bedrijfsmanagement binnen de veestapel. Rantsoenberekeningen, fokbeleid en productieplanning worden veelal gebaseerd op de MPR-gegevens. Met de uitslag heeft u harde cijfers in handen die u helpen bij beslissingen op uw bedrijf.

Wat is de Lactatiewaarde?

De lactatiewaarde is een kengetal dat aangeeft hoe goed een individueel dier of een groep dieren presteert ten opzichte van de hele melkgevende groep. Dit gebeurt op basis van productie van vet en eiwit, gecorrigeerd voor de verwachte tussenkalftijd, leeftijd en seizoen van afkalven.

Wat is melkcontrole?

Wat is de melkprijs op dit moment?

Melkprijs FrieslandCampina stijgt naar 38 euro. 31-05-2021 – De FrieslandCampina-garantieprijs van juni stijgt met 50 cent per 100 kilo melk ten opzichte van mei en komt daarmee op 38 euro. De biologische melkprijs blijft stabiel op 48,75 euro per…

Wat verdient een boer aan melk?

Minimum en maximum salaris voor Melkveehouders en andere rundveehouders – van € 1.263 tot € 3.207 per maand – 2021. Het aanvangssalaris van een Melkveehouders en andere rundveehouders bedraag meestal tussen de € 1.263 en € 2.113 bruto per maand.

Hoeveel liter melk produceert een koe gemiddeld per jaar?

Melkkoeien. Een melkkoe moet topprestaties leveren. Elke dag opnieuw. Ze produceert gemiddeld 9.000 liter melk per jaar, met uitschieters boven de 14.000 liter.