Hoe werken Voltmeters?

Hoe werken Voltmeters?

Een voltmeter wordt parallel geschakeld met het object waarover de spanning wordt gemeten. Een ideale voltmeter beïnvloedt het circuit waaraan gemeten wordt niet. Hiervoor moet de inwendige weerstand van de voltmeter oneindig hoog zijn, waarmee de door de meting onttrokken stroom nul blijft.

Hoe werkt een accumeter?

De eenvoudigste manier om te weten hoeveel er nog in een accu zit is een accumeter. Deze sluit u aan op de + en – pool van de accu. Met behulp van een aantal LED’s (rood-oranje-groen) krijgt u dan een grove indicatie. Een nauwkeuriger gereedschap om dit te bepalen is een multimeter (voltmeter).

Wat is een stroommeter meten?

Stroom [Ampère] meten: Bij het meten van de stroom, moet de multimeter op de stand A worden gezet. De A staat voor Ampère (de eenheid van stroom). In tegenstelling tot de Voltmeting (waarbij de meter parallel over de lamp werd geplaatst) moet de meter in serie, dus ín de stroomkring geplaatst worden.

Wat is een meting van een elektrische stroom?

De meting is dus in feite een meting van het magnetisch veld veroorzaakt door de elektrische stroom door een spoel. Volgens de Wet van Ohm (U = I · R) is de spanning U evenredig met de door de weerstand R lopende stroom I, en is de aanwijzing een maat voor de te meten spanningsverschillen.

Hoe kan de multimeter stromen tot 10 ampère?

De multimeter kan stromen tot 10 Ampère meten. Bij hogere stroomsterktes zal de zekering van de multimeter defect raken om de multimeter te beschermen. Wanneer de stroomsterkte van meer dan 10 Ampère gemeten moet worden, dient er gebruik gemaakt te worden van een stroomtang. De stroomtang is in de afbeelding weergeven.

Wat is een analoge voltmeter?

Een spanning kan worden gemeten met een multimeter of met een voltmeter. Een analoge voltmeter bestaat in beginsel uit een weekijzermeter of een draaispoelmeter voorzien van een voorschakelweerstand. De meting is dus in feite een meting van het magnetisch veld veroorzaakt door de elektrische stroom door een spoel.