Hoe verplaatst licht zich als er geen Tussenstof is om zich te verplaatsen?

Hoe verplaatst licht zich als er geen Tussenstof is om zich te verplaatsen?

Voor bijna alle golven is een tussenstof nodig om de trilling door te geven. Licht kan zich echter moeiteloos verplaatsten door een luchtledige ruimte.

Wat is het verschil tussen lichtgolven en geluidsgolven?

Een belangrijk verschil is wel dat licht een transversale golf is (oscillatierichting loodrecht op voortplantingsrichting) en geluid een longitudinale golf (oscillatie zelfde richting als voortplanting). Licht en geluid gaan beide van bron, door medium met een zekere snelheid, naar de zintuigen.

Wat is Tussenstof bij geluid?

medium = drager van materie of golven (licht of geluid). Ook wel tussenstof genoemd waar licht of geluid doorheen gaat. geluidssnelheid = snelheid waarmee geluid (een geluidstrilling) zich verplaatst. Geluid kan zich alleen door een medium (tussenstof) verplaatsen, dus niet in vacuüm.

Wat is het volume van de geluidsgolf?

Het volume van geluid wordt bepaald door het drukverschil, dat de geluidsgolf veroorzaakt. De geluidssterkte wordt aangegeven in decibel (dB). De decibel is vernoemd naar Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefoon (zie afbeelding rechts). De decibel is geen absolute eenheid, maar een logaritmische schaal om verhoudingen aan te duiden.

Wat is de geluidsgolven van de speaker?

Een verschil van 3 dB is net waar te nemen, een verschil van 5 dB is pas goed waarneembaar. Speaker De luidspreker van bijvoorbeeld de computer creëert geluidsgolven. Dit gebeurt, door de conus, het kegelvormige ding in het midden van een speaker, heel hard te laten trillen.

Wat is de geluidssnelheid in een omgeving?

In een gemiddelde omgeving verplaatst geluid zich door lucht met ongeveer 343 meter per seconde. Hoe warmer de lucht is, hoe sneller het geluid zich voortbeweegt. In de meeste vloeistoffen en vaste stoffen is de geluidssnelheid hoger. Geluid beweegt zich in bijvoorbeeld ijzer en staal met maar liefst 5100 meter per seconde voort.