Hoe ontstaat het technetium?

Hoe ontstaat het technetium?

Van nature komt technetium op aarde vrijwel niet voor. Het wordt verkregen als splijtingsproduct van zware kernen zoals uranium-238 of door het bombarderen van molybdeen met neutronen. Sinds de ontdekking van technetium is men op zoek gegaan naar het element in de vrije natuur.

Hoe ontstaat technetium?

Waarom technetium?

De stralingsbelasting van de patiënt is beperkt vanwege het ontbreken van andere soorten straling en omdat gammastraling relatief onschadelijk is. Na het verval resteert gewoon stabiel technetium, dat niet meer radioactief is. De toediening van het technetium-99m is afhankelijk van het onderzochte orgaan.

What is technetium?

Technetium is the lightest element whose isotopes are all radioactive; none are stable. Nearly all technetium is produced synthetically, and only minute amounts are found in the Earth’s crust.

What is the isotope number of technetium?

From the Isotopes section of Wikipedia’s article on Technetium: Technetium, with atomic number (denoted Z) 43, is the lowest-numbered element in the periodic table that is exclusively radioactive. The second-lightest, exclusively radioactive element, promethium, has an atomic number of 61.

What is metastable technetium used for?

The gamma-ray emitting technetium-99m (metastable) is widely used for medical diagnostic studies. Several chemical forms are used to image different parts of the body. Technetium is a remarkable corrosion inhibitor for steel, and adding very small amounts can provide excellent protection.

Is there any exposure to technetium from the environment?

Exposure to technetium from the environment is unlikely. Most human exposure to technetium comes from the intentional use of Tc-99m in nuclear medicine. Technetium-99 can pose a health risk when it enters the body.