Hoe kun je op microniveau uitleggen dat bij reacties de totale massa niet verandert?

Hoe kun je op microniveau uitleggen dat bij reacties de totale massa niet verandert?

Bij een reactie verandert de totale massa niet. Hoe kun je met het deeltjesmodel uitleggen dat bij reacties de totale massa niet verandert? Het aantal atomen van elke soort blijft hetzelfde bij een chemische reactie.

Hoe zou je een massa van een stuk hout kunnen veranderen?

Denk bijvoorbeeld aan het verbranden van een blok hout. Als je het blok voor en na het verbranden op een weegschaal legt, dan blijkt het blok hout lichter te zijn geworden! Dit komt echter doordat er bij de verbranding gassen zijn vrijgekomen.

Wat is de wet van behoud van atomen?

wet van behoud van atomen: Bij een chemische reactie blijven de atoomsoorten en het aantal atomen behouden. Alle atoomsoorten die voorkomen in de reagentia zijn ook terug te vinden in de reactieproducten.

Hoe luidt de wet van behoud van massa?

De wet van behoud van massa, ook de wet van Lavoisier, zegt dat de massa van een gesloten systeem constant zal blijven, ongeacht de processen die binnen het systeem plaatsvinden. De wet is vooral van belang voor chemische reacties.

Hoe verandert de massa van de stoffen tijdens een chemische reactie?

Bij een chemische reactie blijft de massa van de stoffen behouden. Er komt tijdens de reactie geen massa bij en er gaat geen massa weg. De beginstoffen hebben samen dezelfde massa als de reactieproducten.

Welke eenheid hoort bij massa?

De SI-eenheid van massa is de kilogram. Het is een van de zeven SI-basiseenheden, en de enige SI-eenheid die een voorvoegsel (“kilo”) draagt.

Wat gebeurt er met de moleculen bij een chemische reactie?

Een chemische reactie is een proces waarbij verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen. Met chemische weg wordt bedoeld dat de chemische identiteit van de verbindingen verloren gaat.